22 August, 2017

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE

privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale

DIRECTLINE BROKER DE ASIGURARE — S.R.L


În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 19 martie 2013 prin care s-a aprobat cererea Societății Comerciale DIRECTLINE BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. de obținere a autorizației de funcționare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. —
Societatea Comercială DIRECTLINE BROKER DE ASIGURARE — S.R.L., cu sediul social în București, Splaiul Independenței nr. 319, parter, Obiectiv 408, sectorul 6, număr de ordine în registrul comerțului J40/1916/15.02.2013, cod unic de înregistrare 31235716/15.02.2013, este autorizată să funcționeze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 2. —
Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.
Art. 3. —
Societatea are obligația de a raporta Direcției autorizări și avizări la adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro copia scanată a contractului de asigurare/a poliței de asigurare de răspundere civilă profesională și a condițiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum și, trimestrial, copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenților în brokeraj și să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, cu modificările și completările ulterioare.


Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

 

 București, 27 martie 2013.
Nr. 132.