15 Iulie, 2018

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art.  I.  —  
Ordinul  ministrului  administrației  și  internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (1), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:
„3. «Sublocotenent Ionuț-Cristian Ungureanu» pentru Grupul de Intervenție nr. 2 din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență «Dealu Spirii» al Municipiului București”.

2. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 7 se introduc trei noi puncte, punctele 8—10, cu următorul cuprins:

„8. Ziua Școlii de Agenți de Poliție «Septimiu Mureșan» în data de 1 mai

9. Ziua auditului public intern în data de 1 iulie

10. Ziua Inspectoratului pentru Situații de Urgență «Dealu 

Spirii» al Municipiului București în data de 18 august”.

Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

București, 8 aprilie 2013. 
Nr. 35.