19 Ianuarie, 2018

Având în vedere propunerea Ministerului Sănătății, formulată prin Adresa nr. E.N. 1.280 din 4 aprilie 2013, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 76 lit. b) și art. 77 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Numărul curent 10 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 111/2013 privind desemnarea reprezentanților Guvernului României în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 12 februarie 2013, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr.

crt.

Instituția

Reprezentant

„10.

Ministerul Sănătății

Francisk Iulian Chiriac”


PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 187.