20 August, 2017

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Apărării Naționale prin Adresa nr. M 818 din 4 aprilie 2013,
în temeiul art. 15 lit. d) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 11 și al art. 32 alin. (4) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Floarea Șerban se eliberează din funcția de secretar de stat pentru armamente la Ministerul Apărării Naționale.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 186.