18 Februarie, 2018

Având în vedere prevederile art. 59 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. —
Se împuternicesc persoanele din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară, așa cum este definit de art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico- financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, să constate contravențiile și să aplice sancțiunile conform prevederilor art. 59 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2. —
Direcția generală de inspecție economico- financiară și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru aplicarea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

 

 

București, 3 aprilie 2013.
Nr. 435.