21 Iulie, 2018

Pentru aplicarea prevederilor art. 150 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor:
— art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
— art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare;
— art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, ministrul apărării naționale, ministrul afacerilor interne și directorul Serviciului Român de Informații emit prezentul ordin.

Art. I. — 
La anexa nr. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor și al directorului Serviciului Român de Informații nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura Comisiei centrale de contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, precum și pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura comisiilor de contestații din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 9 mai 2011,cu modificările ulterioare, alineatul (2) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Comisiile de contestații prevăzute la alin. (1) se organizează și funcționează pe lângă Departamentul pentru relația cu Parlamentul și informare publică din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Direcția generală financiară din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și, respectiv, Direcția generală financiară din cadrul Serviciului Român de Informații.”
Art. II. — 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe

Ministrul apărării naționale,

Mircea Dușa

Directorul Serviciului Român de Informații,

George-Cristian Maior