23 August, 2017

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54 din 26 septembrie 2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor asupra Societății Comerciale AVERSA — S.A. București, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 28 septembrie 2012, cu următoarea modificare:
La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. — (1) Fac obiectul preluării de către AVAS creanțele bugetare, respectiv impozite, taxe, contribuții, amenzi și alte venituri ale bugetului general consolidat, inclusiv accesorii, precum și creanțele născute după data deschiderii procedurii falimentului și până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, administrate de ANAF, prin organul fiscal competent, asupra Societății Comerciale AVERSA — S.A. București și înscrise în Tabelul definitiv consolidat al creanțelor din procedura de insolvență a debitoarei.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 5 aprilie 2013.
Nr. 79.