22 August, 2017

Luând act de Raportul Comisiei economice, industrii și servicii nr. XX/113 din 28 martie 2013 și de Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/223 din 28 martie 2013, plenul Senatului, în ședința din data de 2 aprilie 2013, a constatat că propunerea de directivă încalcă principiul subsidiarității.
În temeiul dispozițiilor art. 67, art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, și ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
(1) Senatul a apreciat că aplicarea directivei va conduce la garantarea unui nivel ridicat de siguranță și eficiență, în condițiile în care în locul mai multor certificate eliberate în prezent de către fiecare stat membru va fi eliberat un singur certificat, emis în maximum 4 luni, spre deosebire de situația actuală în care eliberarea unui certificat poate dura mai mulți ani.
(2) Cu toate avantajele enunțate, se consideră că trebuie clarificat mecanismul de colaborare între autoritățile naționale de siguranță și Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene (ERA), astfel încât soluția finală propusă să nu reprezinte o povară administrativă și financiară pentru operatorii de transport feroviar și să avantajeze toate statele membre.
(3) În ceea ce privește „certificatul unic de siguranță”, propus pentru a fi acordat de ERA, este necesară o abordare precaută, în sensul emiterii acestuia de către ERA doar pentru întreprinderile feroviare care operează în trafic internațional, lăsând posibilitatea autorităților feroviare naționale să emită, conform principiului subsidiarității, acest tip de certificat pentru întreprinderile feroviare care operează la nivel național.
(4) Centralizarea excesivă la nivelul ERA este inoportună pentru întreprinderile feroviare din România, care, de asemenea, ar putea plăti și un preț mai ridicat pentru obținerea „certificatului de siguranță” acordat de ERA în raport cu prețul practicat de autoritatea feroviară națională din România.
Art. 2. —
Avizul motivat cuprins în prezenta hotărâre se transmite instituțiilor europene și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această hotărâre a fost adoptată de către Senat în ședința din 2 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

 

 

 

București, 2 aprilie 2013.
Nr. 15.