22 August, 2017

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații: 8.152 lei
2. Cuantumul total al veniturilor din donații: 26.225 lei
3. Nu au fost înregistrate donații care să depășească echivalentul a 10 salarii minime brute pe țară.