21 Ianuarie, 2018

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de Investiții privind programul JEREMIE în România, semnat la București la 18 februarie 2008, în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

Art. I.
Anexa la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operațiunile domeniului major de intervenție 1.2. „Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii” din cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient”, Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice” 2007—2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 24 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

 

București, 2 aprilie 2013.
Nr. 427.

 

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 3.080/2008)

 

COMPONENȚA

Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE

 

1. Ministerul Finanțelor Publice — Enache Jiru, secretar de stat
2. Ministerul Economiei — Adrian Teodorescu Ciocănea, secretar de stat
3. Ministerul Economiei — Emil Octavian Ionescu, director adjunct
4. Asociația Română a Băncilor — Florin Dănescu — președinte executiv
5. Ministerul Finanțelor Publice — Direcția generală de trezorerie și datorie publică — Adrian Băilă, expert principal Domnul Enache Jiru va îndeplini funcția de președinte al Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE. În absența acestuia, atribuțiile vor fi preluate de domnul Adrian Teodorescu Ciocănea.