23 Februarie, 2018

În temeiul art. 40 alin. (4) și art. 42 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat,

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Anexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012   privind   aprobarea   componenței   nominale   a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
— domnul deputat Dima Toader, aparținând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, în calitate de membru;
— domnul deputat Niculae Aurel, aparținând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru muncă și protecție socială la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, în calitate de membru.


Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

București, 9 aprilie 2013.
Nr. 9.