22 Martie, 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 78 coroborate cu cele ale art. 44, 46 și art. 77 alin. (2)—(7) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
Se înființează Comisia de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranță națională, denumită în continuare Comisia, având următoarele obiective:
a) inventarierea și studierea tuturor documentelor oficiale vizând acest caz;
b) verificarea modului în care s-a dat aprobarea acestor interceptări și temeinicia motivelor;
c) audierea persoanelor implicate;
d) modul în care au fost respectate deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în materie.
Art. 2. —
(1) Comisia este formată din 15 membri.
(2) Componența nominală a Comisiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. —
Modul de organizare și funcționare a Comisiei este stabilit prin regulament propriu, aprobat cu votul majorității membrilor acesteia.
Art. 4. —
Senatul cere tuturor organelor de stat, instituțiilor publice și reprezentanților societății civile să pună la dispoziția Comisiei orice informație sau documente care sunt de natură să servească activității acesteia.
Art. 5. —
Concluziile Comisiei vor fi cuprinse într-un raport ce va fi prezentat până la data de 30 iunie 2013.


Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 8 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

 

București, 8 aprilie 2013.
Nr. 17.


 

ANEX

COMPONENȚA   NOMINALĂ

a Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice

ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranță națională

 

Nr. crt.

 

Numele și prenumele

 

Grupul parlamentar

1.

Donțu Ovidiu-Liviu

PSD

2.

Frătean Petru-Alexandru

PSD

3.

Mitu Augustin-Constantin

PSD

4.

Tătaru Dan

PSD

5.

Severin Georgică

PSD

6.

Ciorbea Victor

PNL

7.

Dobrițoiu Corneliu

PNL

8.

Ilieșiu Sorin

PNL

9.

Roșca-Stănescu Sorin-Ștefan

PNL

10.

 

PDL

11.

 

PDL

12.

Agrigoroaei Ionel

PP—DD

13.

Popescu Corneliu

PP—DD

14.

 

UDMR

15.

Niță Mihai

PC