17 August, 2017

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției asistență medicală și politici publice nr. E.N. 3.487/2013, ținând cont de titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare Decizia Comisiei Europene din 3 august 2010 de stabilire a orientărilor referitoare la modalitățile de inspecție și măsurile de control, precum și la formarea și calificarea agenților, în domeniul țesuturilor și al celulelor umane, prevăzute în Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. —
Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor București poate desfășura activitatea de bancă de țesuturi și de utilizator de țesut osos, dar nu mai mult de 2 ani calendaristici de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, cu îndeplinirea angajamentelor asumate.
Art. 2. —
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” București poate desfășura activitatea de bancă de țesuturi și de utilizator de piele, dar nu mai mult de 2 ani calendaristici de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, cu îndeplinirea angajamentelor asumate.
Art. 3. —
Spitalul Clinic Colentina București poate desfășura activitatea de bancă de țesuturi și de utilizator de țesut osos, dar nu mai mult de 2 ani calendaristici de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, cu îndeplinirea angajamentelor asumate.

Art.  4.  —  
Direcția  de  Sănătate  Publică  a  Municipiului 

București și Agenția Națională de Transplant București verifică îndeplinirea măsurilor adoptate, la termenele asumate de către unitățile sanitare cu paturi prevăzute la art. 1—3.

Art. 5. —
Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, Agenția Națională de Transplant București și unitățile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I.

 

Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

București, 5 aprilie 2013.
Nr. 478.