17 Ianuarie, 2018

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, în temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. —
(1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Livezile, județul Timiș.
(2)  Teritoriul  unității  administrativ-teritoriale  Livezile, județul Timiș,  este  împărțit în  110  sectoare  cadastrale, potrivit  anexei  care  face  parte  integrantă  din  prezentul ordin.
Art. 2. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

Marius Arthur Ursu


 

București, 2 aprilie 2013.
Nr. 323.

ANEXĂ*)

 

 

Schiţa cu sectorizarea cadastrală comuna Livezile, judeţul Timiş