18 August, 2017

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 10 octombrie 2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 12 octombrie 2012, cu următoarea modificare:
Articolul unic se modifică și va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Termenul prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea și completarea Legii n r. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 11 iulie 2012, cu privire la organizarea desfășurării primelor alegeri pentru constituirea camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală se prorogă cu 8 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 


PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU


 

București, 5 aprilie 2013.
Nr. 86.