24 August, 2017

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89 din 12 decembrie 2012 privind finanțarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensații financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în țară după izbucnirea conflictului intern armat și al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii, publicată în Monitorul Oficial al României,  Partea  I,  nr.  868  din  20  decembrie  2012,  cu următoarea modificare:
Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — Se aprobă suportarea din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe de compensații bănești în vederea despăgubirii personalului Ambasadei României la Tripoli pentru pierderile materiale suferite în urma conflictului armat din Libia.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU


 

București, 5 aprilie 2013.
Nr. 84.