23 August, 2017

În anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 422/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 bis din 29 martie 2013, se fac următoarele rectificări:
— la art. 7 alin. (1) lit. k), în loc de: „… în regiunea Sud1 care grupează județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman,…” se va citi: „… în regiunea Sud1 care grupează județele Călărași, Giurgiu, Ialomița și Prahova,…”;
— la art. 7 alin. (1) lit. l), în loc de: „regiunea Sud2: grupează județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman” se va citi: „… regiunea Sud2: grupează județele Argeș, Dâmbovița și Teleorman;”.