17 August, 2017

La Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 348/2013 pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 22 martie 2013, se face următoarea rectificare:
— la art. I pct. 4 (referitor la ultima corelație avută în vedere la completarea anexei de fundamentare nr. 5), în loc de: „— rd. I 5) col. 5, 6, 7 și 8 din anexa0” se va citi: „— rd. I col. 5, 6, 7 și 8 din anexa0”.