18 Februarie, 2018

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale articolelor pirotehnice și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață, în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,

ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice

emite următorul ordin:

Art. 1. —Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la articolele pirotehnice, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 304 din 15 octombrie 2011, prevăzute în anexă.
Art. 2. — Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

 

București, 4 aprilie 2013.
Nr. 601.

ANEXĂ

 

Lista standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la articolele pirotehnice, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 304 din 15 octombrie 2011

 

 

Nr. crt.

 

Numărul de referință standard român

 

Numărul de referință standard european armonizat

 

Titlul

1.

SR EN 15947-1: 2011

EN 15947-1: 2010

Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile 1, 2 și 3. Partea 1: Terminologie

2.

SR EN 15947-2: 2011

EN 15947-2: 2010

Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile 1, 2 și 3. Partea 2: Categorii și tipuri de artificii de divertisment

3.

SR EN 15947-3: 2011

EN 15947-3: 2010

Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile 1, 2 și 3. Partea 3: Cerințe minime de etichetare

4.

SR EN 15947-4: 2011

EN 15947-4: 2010

Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile 1, 2 și 3. Partea 4: Metode de încercare

5.

SR EN 15947-5: 2011

EN 15947-5: 2010

Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile 1, 2 și 3. Partea 5: Cerințe constructive și de performanță