21 August, 2017

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbușirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagrației produse în data de 14 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2012.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU


 

București, 5 aprilie 2013.
Nr. 80.