18 August, 2017

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.404 din 27 martie 2013 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și Adresa nr. 1.281 din 26 martie 2013 a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, luând în considerare:
— art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013;
— art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003;
— art. 1 alin. (2) lit. a)—c) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;
— art. 7 pct. A. lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 12 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice,

ministrul mediului și schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. I.
Alineatul (5) al articolului 5 din Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 400/2013 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 19 martie 2013, se modifică și va avea următorul cuprins:
„(5) Prin excepție de la art. 1, speciile marine de pești, altele decât cele prevăzute la alin. (2) și (3), sunt permise la pescuit tot timpul anului.”
Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 

Ministrul mediului și schimbărilor climatice,

Rovana Plumb


 

București, 8 aprilie 2013.
Nr. 578.