20 Septembrie, 2017

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (4) și alin. (27) lit. d), f), g) și h) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I.
La articolul 1 din Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităților responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate,  drumurile,  porturile  din  interiorul  aglomerărilor  și aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 23 august 2005, cu modificările ulterioare, literele a), c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) Compania Națională de Căi Ferate «C.F.R.» — S.A., pentru căile ferate principale specificate în tabelul nr. 3 din anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
…………………………………………………………………………………..
c) Compania Națională «Administrația Porturilor Maritime Constanța» — S.A., pentru portul Constanța și portul Tomis, și Compania Națională «Administrația Porturilor Dunării Maritime» — S.A. Galați, pentru portul Galați (port Docuri, port Bazinul Nou și port Mineralier) și pentru Portul Brăila (port Hârșoaia, port Turcoaia, port Măcin și port Gura Arman);
d) Compania Națională «Aeroporturi București», pentru Aeroportul Internațional Henri Coandă — București și pentru Aeroportul Internațional București Băneasa — Aurel Vlaicu.”
Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor, Cristian Ghibu, secretar de stat

 

 

București, 1 aprilie 2013.
Nr. 266.