21 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum și al art. 10 alin. (2), respectiv al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I.
(1) Numerele de inventar MFP 149697, 149698 și 149700, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, atribuite prin dublă înregistrare bunurilor imobile stații automate MAWS, se radiază. (2) Bunurile prevăzute la alin. (1) aflate în administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice — Administrația Națională de Meteorologie rămân înregistrate, în anexa nr. 12, cu nr. MFP 152333, 152164, respectiv 152196.
Art. II.
Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice — Administrația Națională de Meteorologie, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. III.
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare  a  anexei  nr.  12  la  Hotărârea  Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului și schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

 

 

București, 3 aprilie 2013.
Nr. 135.

ANEXĂ

 

DATELE  DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice — Administrația Națională de Meteorologie, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale)

16335444

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

2. Ordonator secundar de credite

11672708

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE RA

3. Ordonator terțiar de credite

 

 

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare, care funcționează în baza OG nr. 25/1995 prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 


 

Nr. crt.

 

 

Nr. MF

 

Codul de clasificare MF

 

 

Denumirea

 

 

Descrierea tehnică

 

Anul dobândirii/ al dării în folosință

 

Valoarea de inventar (lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

62957

8.28.01

Împrejmuire platformă stația meteo Fundata

Plasă sârmă, 576 mp

1966

2.630

2

63102

8.28.01

Împrejmuire zonă protecție stația meteo Botoșani

 

1974

3.199

3

63121

8.28.01

Cabină climatizată stație meteo Tecuci

Clădire parter, din PAL

1979

2.872

4

63362

8.28.01

Puț forat

60 m adâncime

1974

983

5

63407

8.28.01

Alimentare cu apă

Instalație cu bazin preaplin și conducte metalice

1975

1.448

6

63478

8.30

Rețele apă stație meteo Stâna de Vale

Conductă metalică îngropată în sol

1980

7.733

7

149040

8.30

Sistem de afișare 2D-OmniWXtrac, SRPV Timișoara

Calculator DELL precision 220, monitor 21”, sursă SMART 2200 VA

2003

699.525

8

149042

8.30

Stație afișare date radar-PUP, SRPV Timișoara

Calculator IBM, 2 monitoare 21”, sursă SMART

2200 VA

2003

436.779

9

149043

8.30

Imprimantă laser alb/negru HP 4100N, SRPV Timișoara

Imprimantă laser jet,16 Mb RAM

2003

20.462

10

149044

8.30

Imprimantă laser color HP 4550N, SRPV Timișoara

Imprimantă laser jet,16 Mb RAM

2003

23.872

11

149095

8.30

Imprimantă laser color HP 4550N, SRPV CMR Constanța

Calculator IBM, NET VISTA, monitor 21”

2003

23.872

12

149122

8.30

Sistem de afișare 2D Omni WX Trac

 

2003

698.199

13

149124

8.30

Stație afișare date radar PUP, SRP Bacău

 

2003

437.107

14

149125

8.30

Imprimantă laser A/N HP 4100N, SRP Bacău

 

2003

20.423

15

149127

8.30

Terminal afișare informații meteo, SRP Bacău

Aparatură electronică

2003

96.085

16

149157

8.30

Stație de prognoză, SPV Sibiu

Aparatură electronică

2003

1.015.122

17

149160

8.30

Sistem de afișare 2D, SPV Sibiu

Aparatură electronică

2003

699.523

18

149162

8.30

Stație afișare date radar, SPV Sibiu

Aparatură electronică

2003

437.296

19

149163

8.30

Imprimantă laser HP, SPV Sibiu

Echipament imprimare

2003

20.462

20

149164

8.30

Imprimantă laser color, SPV Sibiu

Echipament imprimare

2003

23.872

21

149680

8.30

Imprimantă laser color, HP 4550N

Aparatură pentru listare

2003

23.991

22

149688

8.30

Consolă de prognoză (CNTMST-303630)

Aparatură electronică

2003

1.393.364

23

149709

8.30

Terminal afișare informații meteo

(LPDMACT. PRINCIP./311716)

Terminal afișare informații meteo, UPS 2200 VA, inscriptor CD extern, unitate de bandă externă

2003

691.223

24

149710

8.30

Stație management situații de urgență

(LPDMACT. PRINCIP.311717)

Aparatură electronică

2003

721.196

25

150307

8.30

Sisteme portabile de măsurat umiditatea solului stația meteo Tecuci

Aparatură electronică

2004

7.312

26

150311

8.30

Sistem alarmare perimetru stație meteo Botoșani

Echipament electronic

2004

5.404

27

150312

8.30

Sistem alarmare perimetru (2/2) — CMR Moldova

Aparatură electronică

2004

5.562

28

150313

8.30

Alimentare cu apă stația meteo Iași

Puț forat racordat prin conducte de clădire

2004

11.559

29

150320

8.30

Autoturism ARO 244, CMR Transilvania Nord

Motor tip Andoria 2417 cmc, turbo DIESEL, cu tracțiune integrală

2004

56.165

30

152293

8.30

Centrală termică stația meteo Semenic

Funcționează cu combustibil solid cu putere instalată de 40 kW

2004

16.363