20 August, 2017

Monitorul Oficial 198/2013 din 0

 • Hotararea 135/2013, Guvernul Romaniei

  privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotararea 139/2013, Guvernul Romaniei

  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011

 • Decizia 182/2013, Primul-Ministru

  pentru eliberarea doamnei Simona-Maya Teodoroiu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 • Ordinul 256/2013, Ministerul Transporturilor

  pentru aprobarea Normelor privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România

 • Ordinul 266/2013, Ministerul Transporturilor

  privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor şi aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate
 • Ordinul 578/2013, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice

  pentru modificarea alin. (5) al art. 5 din Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 400/2013 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013