21 August, 2017

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 18 decembrie 2012.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României republicată.


PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU


 

București, 5 aprilie 2013.
Nr. 90.