19 August, 2017

Având în vedere Referatul nr. 221.734/GC din 19 martie 2013, prevederile Acordului dintre R. P. Română și R. P. F. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice și cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat, semnat la București la 7 aprilie 1955, prevederile Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999, prevederile Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004, prevederile Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău la 28 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2010, temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice,

ministrul mediului și schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. 1. —
(1) Se numește domnul Ionuț Ciprian Iuga, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de președinte al părții române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-sârbe pentru aplicarea Acordului dintre R. P.  Română  și  R.  P.  F.  Iugoslavia  privind  problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice și cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat, semnat la București la 7 aprilie 1955.
(2) Se numește domnul Ovidiu Gabor, director general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, în calitate de locțiitor al președintelui părții române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-sârbe pentru aplicarea Acordului dintre R. P.  Română  și  R.  P.  F.  Iugoslavia  privind  problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice și cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat, semnat la București la 7 aprilie 1955.
(3) În cazul indisponibilității președintelui părții române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-sârbe pentru aplicarea Acordului dintre R. P. Română și R. P. F. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice și cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat, semnat la București la 7 aprilie 1955, locțiitorul preia toate prerogativele acestuia.
Art. 2. —
(1) Se numește domnul Ionuț Ciprian Iuga, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de împuternicit al părții române pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999. (2) Se numește domnul Vasile Pintilie, director general al Administrației Naționale „Apele Române”, în calitate de locțiitor al împuternicitului părții române pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999.
(3)  Se numește  domnul  Ovidiu Gabor, director  general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, în calitate de locțiitor al împuternicitului părții române pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999.
(4) În cazul indisponibilității împuternicitului părții române pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999, unul dintre locțiitori preia toate prerogativele acestuia.
Art. 3. — (1) Se numește domnul Ionuț Ciprian Iuga, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de împuternicit guvernamental al părții române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004.
(2) Se numește domnul Vasile Pintilie, director general al Administrației Naționale „Apele Române”, în calitate de supleant al împuternicitului guvernamental al părții române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004.
(3) Se numește domnul Ovidiu Gabor, director general adjunct în cadrul Administrației Naționale „Apele Române”, în calitate de supleant al împuternicitului guvernamental al părții române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15  septembrie  2003,  aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului nr. 577/2004.
(4) În cazul indisponibilității împuternicitului guvernamental al părții române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15  septembrie  2003  aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului nr. 577/2004, unul dintre supleanți preia toate prerogativele acestuia.
Art. 4. —
(1) Se numește domnul Ionuț Ciprian Iuga, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de președinte al părții române în cadrul Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău la 28 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2010.
(2) Se numește domnul Ovidiu Gabor, director general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, în calitate de supleant al președintelui părții române pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău la 28 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2010.
(3) În cazul indisponibilității președintelui părții române în cadrul Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău la 28 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2010, supleantul preia toate prerogativele acestuia.
Art. 5. —
Persoanele nominalizate la art. 1—4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6. —
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.241/2012 privind numirea reprezentanților părții române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 30 august 2012, se abrogă.
Art. 7. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

București, 28 martie 2013.
Nr. 486.


 

Ministrul mediului și schimbărilor climatice,

Rovana Plumb