19 August, 2017

Având în vedere:
— Decizia CE nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operațional de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergență” în România;
— Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;
— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;
— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
— Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007—2013”;
— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
— Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 308/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru ocuparea forței de muncă „Bani pentru completarea echipei”, cu modificările ulterioare;
— Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 309/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală și specifică „Bani pentru formare profesională”, cu modificările ulterioare;
— Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 310/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Bani pentru sănătatea și siguranța salariaților”, cu modificările ulterioare;
— Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 600/2008 privind aprobarea unor acorduri de delegare de funcții privind implementarea Programului operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007—2013;
— Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului afacerilor europene nr. 655/311/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului economiei și finanțelor nr. 79/384/2008 privind aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007—2013;
— Adresa Comisiei Europene EMPL/F5/PH/CVM/as Ares (2012)323873—20/03/2012 — acord cu privire la propunerile de delegare către organismele intermediare regionale a responsabilității de implementare a domeniilor majore de intervenție 5.2 și 6.1 din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
— prevederile art. 18.3 (b) din acordurile de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007—2013 între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane — Regiunea Nord-Est, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane — Regiunea Sud-Est, Organismul Intermediar Regional pentru Programul operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane — Regiunea Sud Muntenia, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane — Regiunea Sud-Vest Oltenia, Intermediar Regional regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane — Regiunea Vest, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane — Regiunea Nord-Vest, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane — Regiunea Centru și Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane — Regiunea București—Ilfov, semnate la data de 11 septembrie 2008;
— prevederile art. 20.2 (b) din Acordurile de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007—2013 între Autoritatea de management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane — Ministerul Educației Naționale, Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane — Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane — Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, semnate la data de 11 septembrie 2008, în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,

ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. —
Se aprobă actele adiționale la acordurile de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007— 2013 între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și organismele intermediare pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, după cum urmează:
1. Actul adițional nr. 6 la Acordul de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007—2013 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice — Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor   Umane   —   Regiunea   Nord-Est,   prevăzut  în anexa nr. 1;
2. Actul adițional nr. 6 la Acordul de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007—2013 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice — Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor   Umane   —   Regiunea   Sud-Est,  prevăzut   în anexa nr. 2;
3. Actul adițional nr. 6 la Acordul de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007—2013 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice — Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane — Regiunea Sud Muntenia, prevăzut în anexa nr. 3;
4. Actul adițional nr. 6 la Acordul de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007—2013 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice — Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane — Regiunea Sud-Vest Oltenia, prevăzut în anexa nr. 4;
5. Actul adițional nr. 6 la Acordul de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007—2013 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice — Autoritatea de Management    pentru    Programul    Operațional    Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane — Regiunea Vest, prevăzut în anexa nr. 5;
6. Actul adițional nr. 6 la Acordul de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007—2013 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice — Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor  Umane  —  Regiunea  Nord-Vest,  prevăzut  în anexa nr. 6;
7. Actul adițional nr. 6 la Acordul de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007—2013 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice — Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane — Regiunea Centru, prevăzut în anexa nr. 7;
8. Actul adițional nr. 6 la Acordul de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007—2013 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice — Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane — Regiunea București-Ilfov, prevăzut în anexa nr. 8;
9. Actul adițional nr. 6 la Acordul de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007—2013 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice — Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane și Ministerul Educației Naționale — Organism Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, prevăzut în anexa nr. 9;
10. Actul adițional nr. 6 la Acordul de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007—2013 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice — Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic — Organism Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial pentru    Dezvoltarea    Resurselor    Umane,    prevăzut    în anexa nr. 10; privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007—2013 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice — Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă — Organism Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, prevăzut în anexa nr. 11.
Art.  2.  —
Anexele  nr.  1—11*)  fac  parte  integrantă  din prezentul ordin.
Art. 3. —
Prin prezentul ordin se împuternicește domnul Cristian Ababei, director general al Direcției generale Autoritatea Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru semnarea actului adițional nr. 6 la acordul de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007—2013 și organismele intermediare.
Art. 4. —
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin Direcția Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, și organismele intermediare regionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

București, 6 martie 2013.
Nr. 446.

 

*) Anexele nr. 1—11 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.