20 Septembrie, 2017

Văzând Referatul de aprobare nr. 123.413/76.920/2013 al Direcției generale buget finanțe și fonduri europene și al Direcției generale politici agricole și strategii, având în vedere prevederile art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 119/2013 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2012—2013 și a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat, în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. —
Se aprobă cantitățile de motorină aferente trimestrului IV—2012, care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.  2.  —  
Cantitatea  totală  de  motorină  prevăzută  la  art.  1  este  de 60.397.948,260 litri, iar valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 76.620.785,39 lei.
Art. 3. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

București, 2 aprilie 2013.
Nr. 113.

 

ANEXĂ

 

Cantitățile de motorină aferente trimestrului IV—2012, care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Nr. crt.

 

Specificare

Cantități de motorină

(litri)

Valoarea ajutorului de stat

(lei)

1.

Sectorul vegetal — total, din care:

53.664.055,149

68.078.179,31

— trimestrul IV 2012

53.662.844,632

68.076.643,67

— regularizare trimestrul III 2012

1.210,517

1.535,64

2.

Sectorul zootehnic — total, din care:

6.514.477,721

8.264.255,73

— trimestrul IV 2012

6.513.858,111

8.263.469,69

— regularizare trimestrul III 2012

619,610

786,04

3.

Sectorul îmbunătățiri funciare

219.415,390

278.350,35

TOTAL

60.397.948,260

76.620.785,39