14 Noiembrie, 2019

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
Se acordă acces garantat la rețelele electrice pentru energia electrică produsă de centrala termoelectrică Mintia aparținând Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara — S.A., care să asigure funcționarea continuă a acesteia la o putere medie electrică de cel puțin 200 MW.
Art. 2. —
Se acordă acces garantat la rețelele electrice pentru energia electrică produsă de Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia — S.A., care să asigure funcționarea continuă a acesteia la o putere electrică de cel puțin 500 MW.
Art. 3. —
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A., în calitate de operator de transport și sistem, are obligația de a asigura dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse de centralele termoelectrice prevăzute la art. 1 și 2 în condițiile reglementărilor emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.
Art. 4. —
Pentru menținerea nivelului de siguranță a sistemului electroenergetic național, Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara — S.A. are obligația de a furniza servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport și sistem la o valoare a puterii electrice de cel puțin 400 MW, în condițiile reglementărilor emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.
Art. 5. —
Pentru menținerea nivelului de siguranță a sistemului electroenergetic național, Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia — S.A. are obligația de a furniza servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport și sistem la o valoare a puterii electrice de cel puțin 600 MW, în condițiile reglementărilor emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.
Art. 6. —
Măsurile prevăzute de prezenta hotărâre se aplică în perioada 15 aprilie 2013—1 iulie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul economiei, Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niță


 

București, 3 aprilie 2013.
Nr. 138.