22 August, 2017

Monitorul Oficial 196/2013 din

  • Ordinul 195/2013, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

    pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi, pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă

  • Ordinul 449/2013, Ministrului  Sanatatii

    pentru aprobarea actelor adiţionale la acordurile de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013