21 Ianuarie, 2018

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

Art. I.
Capitolul XVI „Contabilitatea operațiunilor specifice ale Trezoreriei Centrale” din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate  prin  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice n r. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 și 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II.
Direcția generală trezorerie și contabilitate publică va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. III.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

 

 

București, 1 aprilie 2013.
Nr. 415.

ANEXĂ


 Capitolul XVI „Contabilitatea operațiunilor specifice ale Trezoreriei Centrale” se modifică și se completează după cum urmează:
I. Conturile sintetice și analitice prevăzute în Planul de conturi general al Trezoreriei Centrale și conturile sintetice prevăzute în instrucțiunile de aplicare ale acestuia se modifică și se completează astfel:
1.1. Conturile sintetice și analitice prevăzute în Planul de conturi general al Trezoreriei Centrale și conturile sintetice prevăzute în instrucțiunile de aplicare ale acestuia se completează cu următoarele conturi:
— contul sintetic 117.01 „Rezultatul reportat — instituții publice finanțate integral din buget” cu contul analitic 117.01.01„Rezultatul reportat — instituții publice finanțate integral din bugetul de stat”;
— contul sintetic 121.01 „Rezultatul patrimonial — instituții publice finanțate integral din buget” cu contul analitic 121.01.01 „Rezultatul patrimonial — instituții publice finanțate integral din bugetul de stat”;
— contul analitic 4481.03 „Alte datorii față de bugetul general consolidat — conturi tranzitorii”;
— contul analitic 461x.04.02.04 „Debitori din comisioane și majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi interne contractate de stat și subîmprumutate” cu conturile subanalitice 461x.04.02.04.01 „Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi interne contractate de stat și subîmprumutate”, 461x.04.02.04.02 „Debitori din majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru neplata comisioanelor pentru împrumuturi interne contractate de stat și subîmprumutate”, 461x.04.02.04.03 „Debitori din majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor și altor costuri cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi interne contractate de stat și subîmprumutate”;
— contul analitic 462x.02.04 „Creditori la fondul de risc conform OG nr. 14/1995”;
— contul analitic 5126.10 „Disponibil privind operațiunile derulate prin conturile tranzitorii deschise pe numele Ministerului Finanțelor  Publice”  cu  conturile  subanalitice  5126.10.01
„Disponibil privind operațiunile derulate prin conturile tranzitorii deschise pe numele Ministerului Finanțelor Publice la instituții de credit” și 5126.10.02 „Disponibil privind operațiunile derulate prin conturile tranzitorii deschise pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria Centrală Operativă”;
— contul analitic 5126.20 „Disponibil în lei conform convenției BCR”.
1.2. Din Planul de conturi general al Trezoreriei Centrale și din instrucțiunile de aplicare ale acestuia se elimină următoarele conturi:
— contul sintetic 117.09 „Rezultatul reportat — bugetul de stat”;
— contul sintetic 121.09 „Rezultatul patrimonial — bugetul de stat”;
— contul sintetic 117.13 „Rezultatul reportat — operațiuni de clearing, barter și cooperare economică”;
— contul sintetic 121.13 „Rezultatul patrimonial — operațiuni de clearing, barter și cooperare economică”;
— conturile analitice 4685.01 „Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru finanțarea/refinanțarea deficitului bugetului de stat” și contul analitic 4685.02 „Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru alte destinații prevăzute de lege”;
— contul analitic 5126.11.01 „Disponibil privind împrumuturile acordate din contul curent general al Trezoreriei Statului” cu conturile subanalitice 5126.11.01.01 „Disponibil privind împrumuturile din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru răscumpărarea titlurilor de stat emise pentru finanțarea/refinanțarea     deficitului     bugetului     de     stat”, 5126.11.01.02 „Disponibil privind împrumuturile din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru răscumpărarea titlurilor de stat emise pe bază de legi speciale, 5126.11.01.03 „Disponibil privind împrumuturile acordate pe bază de HG din contul curent general al Trezoreriei Statului”, 5126.11.01.04 „Disponibil privind împrumuturile pentru finanțarea deficitului bugetului de stat”, 5126.11.01.05 „Disponibil privind împrumuturile din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru alte destinații prevăzute de lege”;
— contul analitic 5126.11.02 „Disponibil privind plasamentele financiare efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului”;
— contul analitic 8039.01 „Garanții de stat pentru împrumuturi interne și externe cu conturile subanalitice” cu conturile subanalitice 8039.01.01 „Garanții de stat pentru împrumuturi interne” și 8039.01.02 „Garanții de stat pentru împrumuturi externe”.
1.3. În Planul de conturi general al Trezoreriei Centrale denumirea următoarelor conturi se modifică astfel:
— contul 461 „Debitori diverși” devine: contul 461 „Debitori”;
— contul 461x.04.03 „Debitori din comisioane și majorări de întârziere la fondul de risc conform OG nr. 14/1995” devine: contul 461x.04.03 „Debitori la fondul de risc conform OG nr. 14/1995”.
II. Funcțiunea următoarelor conturi din instrucțiunile de utilizare a conturilor se modifică și se completează astfel:
2.1. La creditarea contului 117 „Rezultatul reportat” prin debitarea contului 512 „Conturi la trezorerii și instituții de credit” se elimină următorul cuprins: — cu diminuarea deficitului bugetului de stat din veniturile din privatizare, potrivit prevederilor legale; — cu diminuarea datoriei publice create în baza unor legi speciale din valorificarea activelor neperformante și din alte surse conform prevederilor legale; — cu diminuarea deficitului bugetului de stat din valorificarea activelor neperformante și din alte surse conform prevederilor legale.
2.2. La creditarea contului 121 „Rezultatul patrimonial” se introduce debitarea prin contul 770 „Finanțarea de la buget” cu următorul cuprins: — cu sumele preluate la sfârșitul perioadei din contul de finanțare bugetară, reprezentând deficitul bugetului de stat din anul curent, evidențiat în contabilitatea Trezoreriei Centrale.
2.3. La creditarea contului 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni” se introduce debitarea prin următoarele conturi:
— 1662 „Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat” cu următorul cuprins: — cu emisiunile de obligațiuni de stat utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat;
— 519 „Împrumuturi pe termen scurt” cu următorul cuprins: — cu emisiunile de obligațiuni de stat utilizate pentru rambursarea împrumuturilor pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului (5198 = 161).
2.4. La debitarea contului 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni” se introduce creditarea prin contul 519 „Împrumuturi pe termen scurt” cu următorul cuprins: — cu valoarea ratelor de împrumut din emisiuni de obligațiuni scadente achitate din împrumuturi pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului (161 = 5198).
2.5. La creditarea contului 164 „Împrumuturi interne și externe contractate de stat” se introduce debitarea prin contul 1662 „Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat” cu următorul cuprins: — cu valoarea împrumuturilor utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.
2.6. La debitarea contului 164 „Împrumuturi interne și externe contractate de stat” se introduce creditarea prin contul 519 „Împrumuturi pe termen scurt” cu următorul cuprins: — cu valoarea ratelor de împrumut scadente achitate din împrumuturi pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului (1641 = 5198).
2.7. La creditarea contului 165 „Împrumuturi interne și externe garantate de stat” se introduce debitarea prin contul 1662 „Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat” cu următorul cuprins: — cu valoarea împrumuturilor utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.
2.8. La debitarea contului 1662 „Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat” se introduce creditarea prin următoarele conturi:
— 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni” cu următorul cuprins: — cu emisiunile de obligațiuni de stat utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat;
— 164 „Împrumuturi interne și externe contractate de stat” cu următorul cuprins: — cu valoarea împrumuturilor utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat;
— 165 „Împrumuturi interne și externe garantate de stat” cu următorul cuprins: — cu valoarea împrumuturilor utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat;
— 512 „Conturi la trezorerii și instituții de credit” cu următorul cuprins: — cu sumele utilizate din vărsăminte din privatizare, din valorificarea activelor neperformante și din alte surse conform legii pentru finanțarea deficitului bugetului de stat;
— 519 „Împrumuturi pe termen scurt” cu următorul cuprins: — cu emisiunile de certificate de trezorerie utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.
2.9. La debitarea contului 1662 „Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat” se elimină creditarea prin contul 267 „Creanțe imobilizate”.
2.10. La debitarea contului 167 „Alte împrumuturi și datorii asimilate” se introduce creditarea prin contul 267 „Creanțe imobilizate” cu următorul cuprins: — cu rambursarea plasamentelor efectuate din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale.
2.11. La debitarea contului 167 „Alte împrumuturi și datorii asimilate” prin creditarea contului 512 „Conturi la trezorerii și instituții de credit” se elimină următorul cuprins: — cu sumele acordate din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru rambursarea împrumuturilor din echivalentul în lei a creditelor externe guvernamentale utilizate pentru finanțarea deficitului bugetului de stat.
2.12. La partea introductivă a contului 267 „Creanțe imobilizate” se elimină sintagma „împrumuturile pe termen lung acordate din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finanțarea deficitului”.
2.13. La debitarea contului 267 „Creanțe imobilizate” prin creditarea contului 512 „Conturi la trezorerii și instituții de credit” se elimină următorul cuprins: — la sfârșitul anului, cu împrumuturile acordate din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat; — la sfârșitul anului, cu împrumuturile acordate   din   disponibilitățile   contului   curent   general   al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.
2.14. La creditarea contului 267 „Creanțe imobilizate” se elimină debitarea prin contul 1662 „Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat”.
2.15. La creditarea contului 267 „Creanțe imobilizate” se introduce debitarea prin contul 167 „Alte împrumuturi și datorii asimilate” cu următorul cuprins: — cu rambursarea plasamentelor efectuate din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale.
2.16. La debitarea contului 448 „Alte datorii și creanțe cu bugetul” se introduce creditarea prin contul 473 „Decontări din operații în curs de clarificare” cu următorul cuprins:
— cu sumele în curs de clarificare.
2.17. La creditarea contului 461 „Debitori” sintagma „Debitori din creanțe externe ale României” se înlocuiește cu sintagma „Debitori”.
2.18. La debitarea contului 468 „Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” prin creditarea contului 512 „Conturi la trezorerii și instituții de credit” cuprinsul se modifică astfel: — cu valoarea împrumuturilor acordate pe termen scurt.
2.19. La debitarea contului 468 „Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” se elimină creditarea prin contul 519 „Împrumuturi și creanțe asimilate pe termen scurt”.
2.20. La creditarea contului 468 „Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” prin debitarea contului 512 „Conturi la trezorerii și instituții de credit” cuprinsul se modifică astfel: — cu împrumuturile pe termen scurt rambursate.
2.21. La creditarea contului 468 „Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” se elimină debitarea prin contul 519 „Împrumuturi și creanțe asimilate pe termen scurt”.
2.22. La creditarea contului 473 „Decontări din operații în curs de clarificare” se introduce debitarea prin contul 448 „Alte datorii și creanțe cu bugetul” cu următorul cuprins: — cu sume în curs de clarificare.
2.23. La debitarea contului 505 „Obligațiuni emise și răscumpărate”   se   introduce   creditarea   prin   contul   519
„Împrumuturi și creanțe asimilate pe termen scurt” cu următorul cuprins: — cu răscumpărarea titlurilor de stat din împrumuturi pe termen scurt din contul curent general al Trezoreriei Statului (505 = 5198).
2.24. La debitarea contului 512 „Conturi la trezorerii și instituții de credit” prin creditarea următoarelor conturi:
— 117 „Rezultatul reportat” se elimină următorul cuprins:
— cu diminuarea deficitului bugetului de stat din veniturile din privatizare, potrivit prevederilor legale; — cu diminuarea datoriei publice create în baza unor legi speciale din valorificarea activelor neperformante și din alte surse conform prevederilor legale; — cu diminuarea deficitului bugetului de stat din valorificarea activelor neperformante și din alte surse conform prevederilor legale;
— 468 „Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” cuprinsul se modifică astfel: — cu împrumuturile pe termen scurt rambursate;
— 519 „Împrumuturi pe termen scurt” se elimină la primul alineat următoarea sintagmă: „destinate, potrivit prevederilor legale, finanțării/refinanțării deficitului bugetului de stat sau finanțării datoriei publice preluate de stat în baza unor legi speciale”;
— 519 „Împrumuturi pe termen scurt” se introduce următorul cuprins: — cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt din contul curent general al Trezoreriei Statului destinate rambursării împrumuturilor în valută (512 = 5198).
2.25. La creditarea contului 512 „Conturi la trezorerii și instituții de credit” prin debitarea următoarelor conturi:
— 1662 „Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat” se introduce următorul cuprins: — cu sumele utilizate din vărsăminte din privatizare, din valorificarea activelor neperformante și din alte surse conform legii pentru finanțarea deficitului bugetului de stat;
— 167 „Alte împrumuturi și datorii asimilate” se elimină următorul cuprins: — cu sumele acordate din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru rambursarea împrumuturilor din echivalentul în lei a creditelor externe guvernamentale utilizate pentru finanțarea deficitului bugetului de stat;
— 267 „Creanțe imobilizate” se elimină următorul cuprins:
— la sfârșitul anului, cu împrumuturile acordate din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat; — la sfârșitul anului, cu împrumuturile acordate din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat;
— 468 „Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” cuprinsul se modifică astfel: — cu valoarea împrumuturilor acordate pe termen scurt.
2.26. La creditarea contului 519 „Împrumuturi pe termen scurt” se introduce debitarea prin următoarele conturi:
— 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni” cu următorul cuprins: — cu valoarea ratelor de împrumut din emisiuni de obligațiuni scadente achitate din împrumuturi pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului (161 =5198);
— 164 „Împrumuturi interne și externe contractate de stat” cu următorul cuprins: — cu valoarea ratelor de împrumut scadente achitate din împrumuturi pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului (1641 = 5198);
— 1662 „Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat” cu următorul cuprins: — cu emisiunile de certificate de trezorerie utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat (1662 = 5191);
— 505 „Obligațiuni emise și răscumpărate” cu următorul cuprins: — cu împrumuturile pe termen scurt din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru răscumpărarea titlurilor de stat din (505 = 5198);
— 519 „Împrumuturi pe termen scurt” cu următorul cuprins:
— cu emisiunile de titluri de stat utilizate pentru rambursarea împrumuturilor pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului (5198 = 5191).
2.27. La creditarea contului 519 „Împrumuturi pe termen scurt” se introduce la debitarea prin contul 512 „Conturi la trezorerii și instituții de credit” următorul cuprins: — cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt din contul curent general al Trezoreriei Statului destinate rambursării împrumuturilor în valută (512 = 5198).
2.28. La creditarea contului 519 „Împrumuturi pe termen scurt” se elimină debitarea prin contul 468 „Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii”.
2.29. La creditarea contului 519 „Împrumuturi pe termen scurt” prin debitarea contului 512 „Conturi la trezorerii și instituții de credit” se elimină la primul alineat următoarea sintagmă:
„destinate, potrivit prevederilor legale, finanțării/refinanțării deficitului bugetului de stat sau finanțării datoriei publice preluate de stat în baza unor legi speciale”.
2.30. La debitarea contului 519 „Împrumuturi pe termen scurt” se introduce creditarea prin următoarele conturi:
— 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni” cu următorul cuprins: — cu rambursarea împrumuturilor pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului din emisiuni de obligațiuni de stat (5198 = 161);
— 519 „Împrumuturi pe termen scurt” cu următorul cuprins:
— cu rambursarea împrumuturilor pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului din emisiuni de titluri de stat (5198 = 5191).
2.31. La debitarea contului 519 „Împrumuturi pe termen scurt” se elimină creditarea prin contul 468 „Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii”.
2.32. La creditarea contului 520 „Disponibil al bugetului de stat” se elimină debitarea prin contul 770 „Finanțarea de la buget”.
2.33. La debitarea contului 770 „Finanțarea de la buget” se introduce creditarea prin contul 121 „Rezultatul patrimonial” cu următorul cuprins: — cu sumele preluate la sfârșitul perioadei din contul de finanțare bugetară, reprezentând deficitul bugetului de stat din anul curent, evidențiat în contabilitatea Trezoreriei Centrale.
2.34. La debitarea contului 770 „Finanțarea de la buget” se elimină creditarea prin contul 520 „Disponibil al bugetului de stat”.
2.35. La partea introductivă a contului 8039 „Alte valori în afara bilanțului” se elimină sintagma „garanții de stat pentru împrumuturi interne și externe”.
III. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni se modifică și se completează astfel:
3.1. La punctul VII, contul 121.13 „Rezultatul patrimonial — operațiuni de clearing, barter și cooperare economică” se înlocuiește cu contul 121.12 „Rezultatul patrimonial — Trezoreria Centrală”.
3.2. Operațiunea contabilă prevăzută la punctele VIII.1, XIX. 4 (prima înregistrare) și XX.5 (prima înregistrare) se modifică și va avea următorul cuprins:
Emisiunea de titluri de stat în vederea restituirii împrumuturilor pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului

5198

Împrumuturi primite din contul curent general al Trezoreriei Statului


%

161

Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni

5191.01

Împrumuturi din emisiuni de titluri de stat pe termen scurt

3.3. Operațiunea contabilă prevăzută la punctele VIII. 2, XIX.3.3 (prima înregistrare) și XX.4.1 (prima înregistrare) se modifică și va avea următorul cuprins:

 Răscumpărarea titlurilor de stat din împrumuturi pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului

505

Obligațiuni emise și răscumpărate

5198

Împrumuturi primite din contul curent general al Trezoreriei Statului

3.4. La punctele VIII.4, XIX.3.3 (ultima înregistrare) și XX.4.1 (ultima înregistrare) operațiunea contabilă evidențiată prin formula contabilă „4685 = 5198” se elimină.
3.5. La punctele VIII.5, XIX.4 (ultima înregistrare) și XX.5 (ultima înregistrare) operațiunea contabilă evidențiată prin formula contabilă „5198 = 4685” se elimină.
3.6. La punctul VIII, la punctul 3 se introduc următoarele înregistrări contabile:

Evidențierea împrumuturilor din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru rambursarea împrumuturilor în valută

5127

Disponibilități în valută ale Trezoreriei

Centrale

5198

Împrumuturi primite din contul curent general al Trezoreriei Statului

Rambursarea împrumuturilor externe

%

1611

Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni cu termen de răscumpărare

în exercițiul curent

1641

Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen de rambursare în exercițiul curent

5127

Disponibilități în valută ale Trezoreriei

Centrale

Evidențierea împrumuturilor din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru rambursarea împrumuturilor în lei

%

1611

Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni cu termen de răscumpărare

în exercițiul curent

1641

Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen de rambursare în exercițiul curent

5198

Împrumuturi primite din contul curent general al Trezoreriei Statului


3.7. Operațiunile contabile prevăzute la punctele X.3 și X.4 se înlocuiesc cu următoarele înregistrări contabile:

Rambursarea  plasamentelor  efectuate din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale

1671.01

Împrumuturi din echivalentul în lei a creditelor externe guvernamentale

2678.01.02

Plasamente financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale

Evidențierea împrumuturilor din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru rambursarea împrumuturilor în valută

5127.06

Disponibil în valută conform

Convenției BNR

5198

Împrumuturi primite din contul curent general al Trezoreriei Statului

 3.8. Operațiunile contabile prevăzute la punctele XIII.1 și XIII.2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Închiderea la sfârșitul perioadei a conturilor de cheltuieli și venituri care decurg din:

— operațiunile de finanțare de la bugetul de stat;

— operațiunile de reevaluare a conturilor de împrumuturi, terți și disponibilități în valută utilizate pentru finanțarea deficitului bugetului de stat și refinanțarea datoriei publice.

121.01.01

Rezultatul patrimonial — instituții publice finanțate integral din bugetul de stat

6xx

Conturi de cheltuieli

7xx

Conturi de venituri

121.01.01

Rezultatul patrimonial — instituții publice finanțate integral din bugetul de stat

Închiderea la sfârșitul perioadei a contului de finanțare de la bugetul de stat prin contul de rezultat patrimonial

7701

Finanțarea de la bugetul de stat

121.01.01

Rezultatul patrimonial — instituții publice finanțate integral din bugetul de stat

 3.9. Pe tot parcursul Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni, conturile 117.09 „Rezultatul reportat — bugetul de stat” și 121.09 „Rezultatul patrimonial — bugetul de stat” se înlocuiesc cu conturile 117.01.01 „Rezultatul reportat — instituții publice finanțate integral din bugetul de stat” și 121.01.01 „Rezultatul patrimonial — instituții publice finanțate integral din bugetul de stat”.
3.10. Operațiunile contabile prevăzute la punctele XIII.6 și XIII.7 se elimină.
3.11. Operațiunile contabile prevăzute la punctele XIV.1 și XIV.2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Finanțarea deficitului bugetului de stat din împrumuturi din emisiuni de obligațiuni de stat și certificate de trezorerie

1662

Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat

%

161

Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni

5191.01

Împrumuturi din emisiuni de titluri de stat pe termen scurt

Finanțarea deficitului bugetului de stat din împrumuturi interne și externe contractate/garantate destinate, potrivit prevederilor legale, finanțării deficitului bugetului de stat

1662

Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat

%

164

Împrumuturi interne și externe contractate de stat

165

Împrumuturi interne și externe garantate de stat

 3.12. Operațiunea contabilă prevăzută la punctul XIV.8 (penultima înregistrare) se modifică și va avea următorul cuprins:

Finanțarea deficitului bugetului de stat din conturile de disponibil din vărsăminte din privatizare

1662

Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat

%

5126.08

Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante

5127.05

Disponibil în valută din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante

3.13. La punctul XIV.8 (ultima înregistrare) operațiunea contabilă evidențiată prin formula contabilă „5126.11.01.04 = 581” se elimină.
3.14. La punctele XIV.3, XIV.8, XIV.9 și XX.4.4 (a patra înregistrare) operațiunea contabilă evidențiată prin formula contabilă „1662 = 2672” se elimină.
3.15. La punctele XIX.3.4 (a treia înregistrare) și XX.4.4 (a treia înregistrare) operațiunile contabile evidențiate prin formulele contabile „5126 = 117.12” și, respectiv, „5126.11.01.04 = 117.09” se elimină.
3.16. Se adaugă punctul XXII cu următorul cuprins:

XXII

Operațiuni privind plăți efectuate către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice conform OUG nr. 121/2010 și OMFP nr. 1.801/2011

 

 

1.

Înregistrarea sumelor încasate în contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la instituțiile de credit în vederea virării acestora la bugetele componente ale bugetului general consolidat

5126.10.01.CUI Banca Disponibil privind operațiunile derulate prin conturi tranzitorii deschise pe numele MFP la instituții de credite

4481.03

Alte datorii față de bugetul general consolidat prin conturi tranzitorii

2.

Transferarea de către instituțiile de credit în contul Ministerului Finanțelor Publice deschis la Trezoreria Operativă Centrală a sumelor colectate în conturile tranzitoriii

581

Viramente interne

5126.10.01.CUI Banca Disponibil privind operațiunile derulate prin conturi tranzitorii deschise pe numele MFP la instituții de credite

5126.10.02.CUI Banca Disponibil privind operațiunile derulate prin conturi tranzitorii deschise pe numele MFP la Trezoreria Operativă Centrală

581

Viramente interne

3.

Transferarea sumelor încasate de Ministerul Finanțelor Publice de la instituțiile de credit la bugetul general consolidat

4481.03

Alte datorii față de bugetul general consolidat prin conturi tranzitorii

5126.10.02.CUI Banca Disponibil privind operațiunile derulate prin conturi tranzitorii deschise pe numele MFP la Trezoreria Operativă Centrală

4.

Returnarea/Restituirea instituției de credit a sumelor nedecontate în termenul prevăzut sau care nu sunt completate conform normelor în vigoare

4481.03

Alte datorii față de bugetul general consolidat prin conturi tranzitorii

473.01.xx

Decontări din operații în curs de clarificare cu instituțiile de credit sau Trezoreria Statului — conturi tranzitorii

473.01.xx

Decontări din operații în curs de clarificare cu instituțiile de credit sau Trezoreria Statului — conturi tranzitorii

5126.10.02.CUI Banca Disponibil privind operațiunile derulate prin conturi tranzitorii deschise pe numele MFP la Trezoreria Operativă Centrală

5.

Comisioane plătite instituțiilor de credit din bugetul Trezoreriei Statului pentru operațiunile de transfer prevăzute la pct. 2

627.02

Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate din bugetul Trezoreriei Statului

7709

Finanțarea de la bugetul

Trezoreriei Statului

3.17. Formulele contabile prevăzute la punctele VIII 7, 8, 9 și 10 se elimină.