17 Ianuarie, 2018

— VENITURI TOTALE = 38.898 lei, din care pe surse:

1. Venituri din activități fără scop patrimonial = 29.888 lei, din care:
a) cotizații ale membrilor U.D.T.R. = 2.180 lei
b) venituri din donații = 5.310 lei;
c) venituri din activități ocazionale = 5.000 lei;
d) venituri din activități în parteneriat = 9.450 lei;
e) venituri din dobânzi de plasament = 7.948 lei.

2. Venituri economice = 9.010 lei, din care:
a) majorări, penalizări încasate = 5.475 lei;
b) dobânzi bancare încasate = 683 lei;
c) sconturi obținute = 2.852 lei.