22 Septembrie, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I.
Valoarea de inventar a bunului imobil aparținând domeniului public al statului având nr. MF 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform datelor prezentate în anexa nr. 1.
Art. II.
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a primirii acestora prin hotărâri ale consiliilor locale și punerii în funcțiune a unor lucrări de investiții.
Art. III.
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. IV.

Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Finanțelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,

Marcel Opriș

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

 

 

 

București, 3 aprilie 2013.
Nr. 136.


ANEXA Nr. 1

 

DATELE   DE  IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului și administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale a cărui valoare de inventar se modifică

 

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicații Speciale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terțiar de credite

 

 

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-

dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

 

Nr. M.F.

 

Codul de clasificare

 

 

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/ al dării în folosință

 

Valoarea de inventar

— lei —

Situația juridică

Situația juridică actuală

 

Tipul bunului

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătățile (după caz, pe scurt)

 

Adresa

 

Baza legală

În administrare/ concesiune

 

Concesiune/Închiriat/ Dat cu titlu gratuit

 

 

 

35517

 

 

 

8.19.01

 

 

Rețele telefonice de transport și distribuție

 

 

Cabluri de cupru și fibră optică în canalizație

 

 

 

 

Țara: România

 

 

 

1998

 

 

 

53.649.337

H.G. nr. 808/1997

P.V. nr. 35873 din 31.12.2008

H.G. nr. 439/2009

P.V. nr. 35272 din 31.12.2009

H.G. nr. 887/2010

P.V. S/40257 din 10.03.2011

H.G. nr. 666/2011

H.G. nr. 293/2012

 

 

 

În

 

 

 

 

Imobil

 

 
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE  DE  IDENTIFICARE

ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și care se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

 

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicații Speciale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terțiar de credite

 

 

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-

dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

 

Nr. M.F.

 

Codul de clasificar e

 

 

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/ al dării în folosință

 

Valoarea de inventar

— lei —

Situația juridică

Situația juridică actuală

 

Tipul bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătățile (după caz, pe scurt)

 

Adresa

 

Baza legală

În administrare/ concesiune

 

Concesiune/Închiriat/ Dat cu titlu gratuit

 

 

8.19.01

 

Teren 37

 

218,75 mp

 

Țara: România; Județ: Bistrița- Năsăud

 

2012

 

36.219

H.C.L. al Comunei Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud

nr. 45/19.11.2012

 

În administrare

 

 

Imobil

 

 

8.19.01

 

Imobil 45

 

Construcție metalică

 

Țara: România; Județ: Hunedoara

 

2012

 

1.181.225

Proces-verbal de recepție și punere în funcțiune

nr. I-762515/1/28.06.2012

 

În administrare

 

 

Imobil

 

 

8.19.01

 

Teren 38

 

400 mp

 

Țara: România; Județ: Hunedoara

 

2011

 

3.089

H.C.L. al Comunei Certeju de

Sus, județul Hunedoara

nr. 23/29.04.2011

 

În administrare

 

 

Imobil

 

 

8.19.01

 

Imobil 46

 

Construcție metalică

 

 

Țara: România; Județ: Iași

 

2012

 

635.543

Proces-verbal de recepție și punere în funcțiune

nr. I-762535/1/03.09.2012

În

 

 

Imobil

 

 
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)