19 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. —
(1) Se aprobă stemele comunelor Conop, Frumușeni, Hălmagiu, Olari, Șiria și Zerind, județul Arad, prevăzute în anexele nr. 1.1—1.6.*)
(2)  Descrierea  și  semnificațiile  elementelor  însumate  ale  stemelor  sunt prevăzute în anexele nr. 2.1—2.6.
(3) Anexele nr. 1.1—1.6 și 2.1—2.6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

București, 20 martie 2013.
Nr. 116.

 

*) Anexele nr. 1.1—1.6 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1.1


ANEXA Nr. 2.1

STEMA

 comunei Conop, județul Arad

 

 

 

DESCRIEREA  ȘI  SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei comunei Conop, județul Arad

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Conop se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat și despicat.
În interiorul scutului se află o frunză de stejar verde cu 3 ghinde de aur.
În partea superioară, în câmp roșu, se află un cerb de argint stând spre dreapta.
În vârful scutului, în câmp albastru, se află 3 spice de grâu de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Frunza de stejar și cerbul reprezintă bogăția silvică și cinegetică, precum și una dintre ocupațiile locuitorilor, prelucrarea lemnului.
Spicele de grâu simbolizează ocupația de bază a locuitorilor, agricultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

 

 

 
comunei Frumușeni, județul Arad

elementelor însumate ale stemei comunei Frumușeni,

județul Arad

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Frumușeni se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În interiorul scutului se află un mozaic medieval pe fond negru, compus din 4 elemente vegetale roșii suprapuse de o floare cu petale în formă de cruce, de aur.

În vârful scutului, în câmp albastru, se află o fascie undată de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Mozaicul reprezintă una dintre descoperirile arheologice din interiorul bisericii mănăstirii Bizere, aflată în apropierea localității.

Fascia undată simbolizează râul Mureș, care străbate localitatea.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


 

STEMA

comunei Hălmagiu, județul Arad


ANEXA Nr. 1.3


ANEXA Nr. 2.3

 

DESCRIEREA  ȘI  SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei comunei Hălmagiu, județul Arad


 

 

 
Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.3, stema comunei Hălmagiu se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în partea superioară și despicat.
În interiorul scutului se află o biserică de argint, văzută din față.
În partea superioară, în stânga, în câmp auriu, se află un brad verde dezrădăcinat.
În partea inferioară, în câmp roșu, pe o terasă verde, se află un călăreț cu armură, care ține în mâna dreaptă o suliță, totul de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Construcția de argint simbolizează biserica voievodală din secolul XIV.
Bradul reprezintă bogăția silvică a zonei.
Călărețul simbolizează participarea oastei românești, condusă de voievodul Moga și fiii săi, la lupta împotriva turcilor din Câmpia Mierlei, din anul 1448.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


ANEXA Nr. 1.4


ANEXA Nr. 2.4

STEMA

 

 

 
comunei Olari, județul Arad

 

ANEXA Nr. 1.5


DESCRIEREA  ȘI  SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei comunei Olari, județul Arad

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.4, stema comunei Olari se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În interiorul scutului, în câmp auriu, se află două brăzdare negre, așezate în pal.
În partea superioară, în stânga, în câmp roșu, se află 3 spice de aur, așezate în pal.
În vârful scutului, în câmp albastru, se află un căprior de aur, alergând spre dreapta.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Spicele de grâu și brăzdarele reprezintă una dintre ocupațiile de bază ale locuitorilor, agricultura.
Căpriorul simbolizează bogăția cinegetică a zonei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

 

ANEXA Nr. 2.5


 

STEMA

 

 

 
comunei Șiria, județul Arad

DESCRIEREA  ȘI  SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei comunei Șiria, județul Arad

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.5, stema comunei Șiria se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o linie crenelată.
În interiorul scutului, în câmp albastru, se află un ciorchine de struguri de aur, cu două frunze argintii, flancat la dreapta de o sabie cu lama de argint și garda de aur, cu vârful în jos, iar la stânga de o pană de gâscă de argint.
Linia crenelată separă câmpul albastru de cel argintiu. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Linia crenelată simbolizează cetatea medievală a Șiriei. Ciorchinele de struguri reprezintă bogăția viticolă a zonei. Sabia  simbolizează  actul  istoric  al  capitulării  armatei revoluționare în fața trupelor țariste în anul 1849.
Pana amintește de fiul comunei, scriitorul Ioan Slavici. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


comunei Zerind, județul Arad


elementelor însumate ale stemei comunei Zerind,

 

 

 
județul Arad

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.6, stema comunei Zerind se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat în 3 câmpuri, două verzi și unul roșu.
În interiorul scutului, în fiecare câmp verde, se află un spic de grâu și un brâu albastru.
În câmp roșu se află o biserică de argint, văzută din față, cu turlă ascuțită, terminată cu o stea.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Biserica reprezintă credința seculară a locuitorilor.
Spicele de grâu reprezintă una dintre ocupațiile de bază ale locuitorilor, agricultura.
Brâurile albastre simbolizează faptul că localitatea este așezată între Crișul Alb și Crișul Negru.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.