19 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — (1) Se aprobă stemele orașelor Rupea și Victoria, județul Brașov, prevăzute în anexele nr. 1.1 și 1.2.*)
(2)  Descrierea  și  semnificațiile  elementelor  însumate  ale  stemelor  sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 și 2.2.
(3) Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 și 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

București, 20 martie 2013.
Nr. 115.

 *) Anexele 1.1—1.2 sunt reproduse în facsimil.orașului Rupea, județul Brașov

 

 

 

 

elementelor însumate ale stemei orașului Rupea,

județul Brașov

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.1, stema orașului Rupea se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
În interiorul scutului, în câmp albastru, se află 3 turnuri identice de argint, cu câte două ferestre și creneluri la coronament.
Fiecare turn se află pe o terasă verde, delimitată de șanțuri de apărare, și este surmontat de câte o coroană de aur, deschisă, cu 3 fleuroane.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.

Semnificațiile elementelor însumate

Cele 3 turnuri împreună cu coroanele reprezintă elementele vechi ale emblemei scaunului și târgului Rupea, făcând trimitere la cetatea medievală existentă în zonă.
Platforma verde simbolizează peisajul natural și șanțurile de apărare ale localității.
Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraș.

 

STEMA

orașului Victoria, județul Brașov

ANEXA Nr. 1.2

 

 

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA  ȘI  SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei orașului Victoria, județul Brașov

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.2, stema orașului Victoria se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bandă, de argint.
În partea de jos, în câmp roșu, se află turnurile de evacuare a noxelor și cisterna unui combinat chimic, totul de argint.
În partea de sus, în câmp albastru, se află o capră neagră în salt și o floare de colț, ambele de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.

Semnificațiile elementelor însumate

Capra neagră și floarea de colț reprezintă bogăția cinegetică și faunistică a zonei.
Turnurile de evacuare și cisterna simbolizează combinatul chimic, în jurul căruia s-a construit localitatea.
Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraș.