21 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. —
(1) Se aprobă stemele comunelor Augustin, Hârseni, Holbav, Recea, Șercaia și Tărlungeni, județul Brașov, prevăzute în anexele nr. 1.1—1.6.*)
(2)  Descrierea  și  semnificațiile  elementelor  însumate  ale  stemelor  sunt prevăzute în anexele nr. 2.1—2.6.
(3) Anexele nr. 1.1—1.6 și 2.1—2.6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

București, 20 martie 2013.
Nr. 114.

*) Anexele 1.1—1.6 sunt reproduse în facsimil.

STEMA

comunei Augustin, județul Brașov

ANEXA Nr. 1.1

 

 

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA  ȘI  SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei comunei Augustin, județul Brașov

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Augustin se compune dintr-un scut triunghiular roșu cu marginile rotunjite, tăiat în căprior (chevron) de argint.
În interiorul scutului, în partea superioară, se află 3 bezanți (medalioane) de argint.
În vârful scutului se află un urs rampant de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Bezanții simbolizează tezaurul monetar descoperit pe teritoriul localității.
Chevronul și ursul reprezintă Peșterea Urșilor, monument al naturii, aflată în zonă.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


STEMA

 comunei Hârseni, județul Brașov

 

 

 

DESCRIEREA  ȘI  SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei comunei Hârseni, județul Brașov

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Hârseni se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în partea superioară.
În partea superioară, în câmp albastru, se află clădirea unui joagăr hidraulic, văzută ¾ din față, cu un buștean prins în angrenaj, de argint; frontal-lateral stânga se află roata morii.
În vârful scutului, în câmp roșu, se află 5 brazi de argint, surmontați de un cap de cerb de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Joagărul hidraulic face referire la instalațiile tradiționale acționate hidraulic, una dintre ele fiind funcțională în satul Copăcel.
Brazii și capul de cerb reprezintă bogăția silvică și cinegetică a zonei, iar numărul brazilor indică numărul satelor componente ale localității.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


STEMA

 comunei Holbav, județul Brașov

ANEXA Nr. 1.3

 

 

 
 

ANEXA Nr. 2.3

 

DESCRIEREA  ȘI  SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei comunei Holbav, județul Brașov

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.3, stema comunei Holbav se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.
În interiorul scutului se află un deal cu 3 piscuri de argint; pe cel din mijloc se află o cruce treflată de aur.
Crucea este flancată în dreapta de un brad și în stânga de un fag, ambii de argint.
Peste deal broșează un brâu undat albastru.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Bradul și fagul reprezintă bogăția silvică a zonei.
Crucea treflată este imaginea simbolică a Bisericii ortodoxe cu hramul Adormirea Maicii Domnului, în jurul căreia se concentrează viața spirituală a localității.
Brâul undat simbolizează atât drumul de legătură dintre Țara Bârsei și Țara Făgărașului, cât și Valea Holbavului, care străbate localitatea.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


 

STEMA

 comunei Recea, județul Brașov

 

 

 

 ANEXA Nr. 1.5


DESCRIEREA  ȘI  SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei comunei Recea, județul Brașov

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.4, stema comunei Recea se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.
În interiorul scutului, în partea superioară, se află o floare de colț de argint, iar în vârful scutului se află 3 stânci de argint, stânca din mijloc fiind mai înaltă.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Floarea de colț reprezintă flora regiunii, iar cele 3 stânci simbolizează cadrul geografic local reprezentat de Munții Făgăraș.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 2.1


STEMA

comunei Șercaia, județul Brașov

 

 

 

DESCRIEREA  ȘI  SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei comunei Șercaia, județul Brașov

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.5, stema comunei Șercaia se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În partea superioară, în câmp albastru, se află un dragon înaripat de argint, văzut din profil, cu coroană de aur și limbă roșie.
În partea superioară, în câmp roșu, se află 3 narcise.
În vârful scutului, în câmp verde, se află o biserică-hală de argint, văzută din față, terminată cu un fronton trapezoidal.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Dragonul înaripat și încoronat face referire la vechea stemă a localității, care în anul 1736 era capitală de ocol.
Narcisele reprezintă rezervația naturală din zonă, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.
Biserica simbolizează vechiul lăcaș de cult, biserica cisterciană (actualmente luterană), construită în formă de bazilică romanică, atestată documentar în anul 1211 și considerată a doua ca vechime dintre bisericile aflate în sud- estul Transilvaniei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


STEMA

comunei Tărlungeni, județul Brașov

DESCRIEREA  ȘI  SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei comunei Tărlungeni, județul Brașov

 

 

 
Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.6, stema comunei Tărlungeni se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.
În partea superioară, câmpul este tăiat de o fascie dublu zimțată de argint.
În partea inferioară se află un brâu undat de argint, surmontat de litera „T” dublată, de aur.
În vârful scutului se află bule de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Fascia dublu zimțată reprezintă Munții Ciucaș, iar fascia undată simbolizează râul Tărlung, care dă denumirea localității.
Bulele de argint fac referire la apa minerală Zizin, îmbuteliată în localitate.
Litera „T” dublată amintește de figura vechiului sigiliu. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.