17 August, 2017

Monitorul Oficial 193/2013 din

  • Hotararea 136/2013, Guvernul Romaniei

    privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  • Hotararea 137/2013, Guvernul Romaniei

    pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

  • Ordinul 32/2013, Ministrul Afacerilor Interne

    pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne