20 Septembrie, 2017

Având în vedere Referatul nr. 504/CM din 6 februarie 2013 de aprobare a proiectului ordinului privind clasarea, în conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), alin. (3) și (4), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. —
(1) Imobilul Conacul Ion C. Păunescu din str. Sf. Ilie nr. 40, orașul Turceni, județul Gorj, se clasează ca monument istoric, categoria ansamblu, grupa valorică B, cod în Lista monumentelor istorice GJ-II-a-B-21062, cu următoarele componente:
— casa, cod GJ-II-m-B-21062.01;
— anexa (pivniță și garaj), cod GJ-II-m-B-21062.02.
(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecție a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. —
Direcția patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii comunică prezentul ordin Direcției Județene pentru Cultură Gorj pentru ducerea la îndeplinire.
Art. 3. —
Direcția Județeană pentru Cultură Gorj va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii prezentului ordin de la Ministerul Culturii.
Art. 4. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

 

 

București, 28 februarie 2013.
Nr. 2.121.

 

Zona de protecție a imobilului monument istoric Conacul Ion C. Păunescu din str. Sf. Ilie nr. 40, orașul Turceni, județul Gorj

Coordonatele punctelor de contur

ANEXĂ


Nr. crt.

 

Coordonate stereo 70

E

N

4.

371376,282

354417,012

5.

371256,133

354319,815

6.

371367,762

354187,518

 

 

Nr. crt.

 

Coordonate stereo 70

E

N

1.

371555,228

354265,439

2.

371431,441

354449,292

3.

371380,824

354412,924