20 Februarie, 2018

Având în vedere Referatul nr. 505/CM din 6 februarie 2013 de aprobare a proiectului ordinului privind clasarea, în conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d), alin. (3) și (4), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. —
(1) Imobilul din str. Popa Rusu nr. 24, sectorul 2, București, se clasează ca monument istoric, grupa valorică B, cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-21061.
(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecție a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. —
Direcția patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii comunică prezentul ordin Direcției pentru Cultură a Municipiului București pentru ducerea la îndeplinire.
Art. 3. —
Direcția pentru Cultură a Municipiului București va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii prezentului ordin de la Ministerul Culturii.
Art. 4. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

București, 28 februarie 2013.
Nr. 2.120.

 

Zona de protecție a imobilului monument istoric din str. Popa Rusu nr. 24, sectorul 2, București

 Coordonatele punctelor de contur

ANEXĂ

 

Nr. crt.

 

Coordonate stereo 70

X

Y

21.

588514,181

327316,381

22.

588506,273

327303,991

23.

588511,440

327280,609

24.

588519,017

327271,403

25.

588519,017

327253,902

26.

588549,765

327256,999

27.

588566,219

327238,441

28.

588582,235

327242,922

29.

588584,926

327243,576

30.

588590,269

327243,857

31.

588593,829

327251,871

32.

588594,706

327253,819

33.

588599,676

327253,088

34.

588599,676

327252,115

35.

588602,940

327251,433

36.

588602,940

327250,606

37.

588612,694

327248,062

38.

588624119

327247,585

39.

588624,119

327248,122

40.

588632,164

327247,722

41.

588656,934

327252,664

 

 

Nr. crt.

 

Coordonate stereo 70

X

Y

1.

588677,658

327314,040

2.

588666,734

327326,319

3.

588657,906

327349,237

4.

588657,906

327360,277

5.

588668,371

327363,178

6.

588666,625

327366,980

7.

588651,090

327362,366

8.

588649,309

327370,396

9.

588607,500

327395,628

10.

588555,808

327391,210

11.

588546,943

327380,918

12.

588545,591

327369,481

13.

588522,639

327345,453

14.

588515,313

327339,583

15.

588514,305

327339,075

16.

588517,225

327336,281

17.

588513,643

327332,488

18.

588515,412

327330,474

19.

588512,813

327320,371

20.

588514,481

327320,097Nr. crt.

 

Coordonate stereo 70

X

Y

42.

588659,724

327267,356

43.

588669,285

327272,761

44.

588689,313

327288,583