19 August, 2017

Având în vedere Referatul nr. 508/CM din 6 februarie 2013 de aprobare a proiectului ordinului privind clasarea, în conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d), alin. (3) și (4), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. —
(1) Imobilul din str. J.L. Calderon nr. 50, sector 2, București, se clasează ca monument istoric, grupa valorică A, cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-A-21060.
(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecție a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. —
Direcția patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii comunică prezentul ordin Direcției pentru Cultură a Municipiului București pentru ducerea la îndeplinire.
Art. 3. —
Direcția pentru Cultură a Municipiului București va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii prezentului ordin de la Ministerul Culturii.
Art. 4. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

București, 28 februarie 2013.
Nr. 2.119.

 

Zona de protecție a imobilului monument istoric din str. J.L. Calderon nr. 50, sectorul 2, București

Coordonatele punctelor de contur

ANEXĂNr. crt.

 

Coordonate stereo 70

X

Y

20.

588023,728

327290,414

21.

588024,634

327290,931

22.

588028,341

327270,693

23.

588044,178

327264,787

24.

588048,104

327253,916

25.

588055,942

327256,836

26.

588056,863

327254,540

27.

588061,135

327256,915

28.

588067,948

327259,333

29.

588081,241

327257,225

30.

588108,999

327266,091

31.

588110,188

327256,803

32.

588115,646

327257,560

33.

588115,217

327287,117

34.

588144,839

327286,886

35.

588158,647

327300,969

36.

588155,817

327218,467

37.

588174,138

327330,329

38.

588180,439

327332,963

 

 

Nr. crt.

 

Coordonate stereo 70

X

Y

1.

588148,431

327378,410

2.

588124,402

327379,955

3.

588129,796

327412,220

4.

588125,060

327412,779

5.

588115,352

327413,823

6.

588115,352

327413,002

7.

588099,794

327414,468

8.

588096,506

327412,353

9.

588090,904

327412,000

10.

588090,904

327412,597

11.

588079,090

327412,043

12.

588005,830

327411,259

13.

588002,284

327402,379

14.

587997,807

327380,343

15.

587997,280

327370,394

16.

587997,668

327365,290

17.

587980,391

327362,169

18.

587986,432

327336,360

19.

587998,314

327283,605