21 August, 2017

Având în vedere Referatul nr. 507/CM din 6 februarie 2013 de aprobare a proiectului ordinului privind clasarea, în conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (2) și (3) din Norme metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d), alin. (3) și (4), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. —
(1) Imobilul din str. J.L. Calderon nr. 48, sectorul 2, București, se clasează ca monument istoric, grupa valorică A, cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-A-21059.
(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecție a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. —
Direcția patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii comunică prezentul ordin Direcției pentru Cultură a Municipiului București pentru ducerea la îndeplinire.
Art. 3. —
Direcția pentru Cultură a Municipiului București va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii prezentului ordin de la Ministerul Culturii.
Art. 4. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu


 

 

 

București, 28 februarie 2013.
Nr. 2.118.


 


 

Zona de protecție a imobilului monument istoric din str. J.L. Calderon nr. 48, sectorul 2, București

 Coordonatele punctelor de contur

ANEXĂ


 

Nr. crt.

 

Coordonate stereo 70

X

Y

1.

588148,431

327378,410

2.

588124,402

327379,955

3.

588129,796

327412,220

4.

588125,060

327412,779

5.

588115,352

327413,823

6.

588115,352

327413,002

7.

588099,794

327414,468

8.

588096,506

327412,353

9.

588090,904

327412,000

10.

588090,904

327412,597

11.

588079,090

327412,043

12.

588005,830

327411,259

13.

588002,284

327402,379

14.

587997,807

327380,343

15.

587997,280

327370,394

16.

587997,668

327365,290

17.

587980,391

327362,169

18.

587986,432

327336,360

19.

587998,314

327283,605