17 August, 2017

La Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 165/2013 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 1 aprilie 2013, se face următoarea rectificare:
— la art. I pct. 3 [cu referire la art. 2 alin. (21) a doua liniuță din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 98/2010], în loc de: „… de minimum 12 luni până la data depunerii cererii;” se va citi: „… de minimum 10 luni până la data depunerii documentelor la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;”.