20 August, 2017

Având în vedere cererea doamnei Claudia Ioana Szabo, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/2106 din 29 martie 2013, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) și al art. 96 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data de 1 mai 2013, doamna Claudia Ioana Szabo își reia, la cerere, activitatea în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru

București, 4 aprilie 2013.
Nr. 181.