23 August, 2017

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații: nu este cazul.
2. Lista membrilor care au plătit în anul 2012 cotizații a căror valoare cumulată depășește baremul de 10 salarii minime brute pe țară: nu este cazul.
3. Lista donatorilor persoane fizice care au făcut în anul fiscal 2012 donații a căror valoare cumulată depășește baremul de 10 salarii minime brute pe țară

Nr. crt.

 

Numele și prenumele

 

CNP

 

Cetățenia

 

Felul donației

 

Valoarea

 

Data donației

 

1.

 

Firczak Gheorghe

 

1550610201038

 

română

 

electorală

 

15.000

 

29.05.2012

 

2.

 

Firczak Iulius Marian

 

1791014201009

 

română

 

electorală

 

5.000

 

29.05.2012

 

3.

 

Firczak Gheorghe

 

1550610201038

 

română

 

electorală

 

10.000

 

29.10.2012

 

4.

 

Firczak Gheorghe

 

1550610201038

 

română

 

electorală

 

10.000

 

3.12.2012

 

5.

 

Firczak Iulius Marian

 

1791014201009

 

română

 

electorală

 

10.500

 

3.12.2012

 

6.

 

Firczak Gheorghe

 

1550610201038

 

română

 

electorală

 

6.500

 

7.12.2012

4. Lista donatorilor persoane juridice care au făcut în anul fiscal 2012 donații a căror valoare cumulată depășește baremul de 10 salarii minime brute pe țară: nu este cazul.
5. Cuantumul total al donațiilor confidențiale: nu este cazul.
6. Centralizator donații în anul 2012

Date despre donații

Tipul donației

Nr. donatori

Valoarea donației

Donații persoane fizice

2

57.000 lei

Donații persoane juridice

Donații confidențiale

Total:

 

57.000 lei

7. Donațiile constând în bunuri materiale necesare activității politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizații politice internaționale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formațiuni politice aflate în relații de colaborare politică: nu este cazul.
8. Alte surse de venituri: nu este cazul.
9. Cuantumul total al sumelor aduse ca aport financiar de o formațiune nepolitică asociată cu un partid politic: nu este cazul.