18 Decembrie, 2018

Monitorul Oficial 191/2013 din

 • Ordinul 436/2013, Ministrul Sanatatii

  pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Colţea – Compartimentul de transplant medular pentru activitatea de transplant de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic în scop terapeutic

 • Decizia 181/2013, Primul-Ministru

  privind reluarea, la cerere, a activităţii doamnei Claudia Ioana Szabo în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Ordinul 180/2013, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

  privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 • Actul din 2013, Partide Politice

  privind cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Culturală a Rutenilor din România