19 August, 2017

Monitorul Oficial 190/2013 din

 • Hotararea 13/2013, Senatul Romaniei

  cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind siguranţa produselor de consum şi de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului şi a Directivei 2001/95/CE – COM (2013) 78 final

 • Decizia 163/2013, Curtea Constitutionala a Romaniei

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Hotararea 130/2013, Guvernul Romaniei

  pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor

 • Ordinul 416/2013, Ministerul Finantelor Publice

  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009

 • Ordinul 765/2013, Ministerul Justitiei

  pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.417/C/2006 privind accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial