20 Septembrie, 2017

La Hotărârea Guvernului nr. 1.145/2001 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 noiembrie 2001, se fac următoarele rectificări:
— la articolul 1, în loc de:„,municipiul București, str. Țarcul Baciului nr. 5A, sectorul 5, ,” se va citi:„,municipiul București, Str. Baciului nr. 5A, sectorul 5, ,”;
— în anexă, în loc de: „Municipiul București, str. Țarcul Baciului nr. 5A, sectorul 5” se va citi: „Municipiul București, Str. Baciului nr. 5A, sectorul 5”.