19 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 863 lit. d), art. 867 și art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor  fixe, aflate  în  patrimoniul  instituțiilor  publice,  aprobată  prin  Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I.
(1) Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu 22 de noi bunuri, prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice — Administrația Națională de Meteorologie a bunurilor rezultate din investiții noi puse în funcțiune, în condițiile legii, sau identificate ca neînregistrate la inventarele anuale, potrivit anexei nr. 1.
(2) Caracteristicile unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 2, ca urmare a evaluării, reevaluării, a efectuării unor lucrări de cadastru și de modernizare.
(3) Valoarea de inventar a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 3, ca urmare a reevaluării și a efectuării unor lucrări de modernizare.
Art. II.
Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul mediului

și schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Daniel Chițoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

 București, 27 martie 2013. Nr. 128.

ANEXA Nr. 1

SITUAȚIA

înscrierii de bunuri în Inventarul bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice — Administrația Națională de Meteorologie

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale)

16335444

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

2. Ordonator secundar de credite

11672708

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE R.A.

3. Ordonator terțiar de credite

 

 

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare- dezvoltare, care funcționează în baza OG nr. 25/1995 prin Legea 51/1996, cu modificările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

 

Nr. crt.

 

 

Nr. MF

 

 

Codul de clasificare MF

 

 

 

Denumire

 

Date de identificare

 

Anul dobândirii/ al dării în folosință

 

 

Valoarea de inventar (lei)

 

 

Situația juridică

Baza legală

 

 

În administrare/

concesiune

Situația juridică actuală Concesiune/ Închiriere/ Dat cu titlu gratuit

 

 

Tipul imobilului

 

Descriere tehnică

(pe scurt)

 

Vecinătăți

(după caz, pe scurt)

 

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

8.30

Stația meteo automată MAWS 301 SM Supuru de Jos

DATALOGGER — sistem de achiziție, memorare și transfer date; interfețe analogice

și digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a stației

Țara: România; Județ: Satu Mare; Sat Supuru de Jos; Str. Gării; nr. 84

2011

40.370

Legea 139/2000, Legea 216/2004,

Dec. 191/19.12.2011, Contract 4432/08.11.2010

în administrare

 

mobil

2

 

8.30

Stația meteo automată

MAWS 301 SM Borod

DATALOGGER — sistem de achiziție, memorare și transfer date; interfețe analogice

și digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a stației

Țara: România; Județ: Bihor; Comuna Borod

2011

55.217

Legea 139/2000, Legea 216/2004,

Dec. 191/19.12.2011, Contract 4432/08.11.2010

în administrare

 

mobil

3

 

8.30

Stația meteo automată MAWS 301 SM Târgu Logrești

DATALOGGER — sistem de achiziție, memorare și transfer date; interfețe analogice

și digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a stației

Țara: România; Județ: Gorj;

Sat Târgu Logrești;

nr: -

2011

55.217

Legea 139/2000, Legea 216/2004,

Dec. 174/15.11.2011, Contract 4432/08.11.2010

în administrare

 

mobil

4

 

8.30

Stația meteo automată

MAWS 301 SM Bâcleș

DATALOGGER — sistem de achiziție, memorare și transfer date; interfețe analogice

și digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a stației

Țara: România; Județ: Mehedinți; Loc. Bâcleș

2011

40.370

Legea 139/2000, Legea 216/2004,

Dec. 174/15.11.2011, Contract 4432/08.11.2010

în administrare

 

mobil

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

 

8.30

Stația meteo automată

MAWS 301 SM Banloc

DATALOGGER — sistem de achiziție, memorare și transfer date; interfețe analogice

și digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a stației

Țara: România; Județ: Timiș;

Com. Banloc; -; nr: -;

2011

55.217

Legea 139/2000, Legea 216/2004,

Dec. 173/15.11.2011, Contract 4432/08.11.2010

în administrare

 

mobil

6

 

8.30

Stația meteo automată MAWS 301 SM Jimbolia

DATALOGGER — sistem de achiziție, memorare și transfer date; interfețe analogice

și digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a stației

Țara: România; Județ: Timiș; Oraș Jimbolia;

Str. Eftimie Murgu;

nr: -;

2011

55.217

Legea 139/2000, Legea 216/2004,

Dec. 173/15.11.2011, Contract 4432/08.11.2010

în administrare

 

mobil

7

 

8.30

Stația meteo automată

SM Bisoca

DATALOGGER — sistem de achiziție, memorare și transfer date; interfețe analogice

și digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a stației

Țara: România; Județ: Buzău; Comuna Bisoca; nr. 2

2011

55.217

Legea 139/2000, Legea 216/2004,

Dec. 194 B/19.12.2011, Contract 4432/08.11.2010

în administrare

 

mobil

8

 

8.30

Stația meteo automată

SM Câmpina

DATALOGGER — sistem de achiziție, memorare și transfer date; interfețe analogice

și digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a stației

Țara: România; Județ: Prahova; Mun. Câmpina; Str. Ion Heliade Rădulescu; nr. 89

2011

55.217

Legea 139/2000, Legea 216/2004,

Dec. 194 B/19.12.2011, Contract 4432/08.11.2010

în administrare

 

mobil

9

 

8.30

Stația meteo automată

SM Predeal

DATALOGGER — sistem de achiziție, memorare și transfer date; interfețe analogice

și digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a stației

Țara: România; Județ: Brașov, Oraș Predeal;

Bd. Libertății; nr: 36

2011

55.217

Legea 139/2000, Legea 216/2004,

Dec. 194 B/19.12.2011, Contract 4432/08.11.2010

în administrare

 

mobil

10

 

8.30

Stația meteo automată

Vaisala SM Baraolt

DATALOGGER — sistem de achiziție, memorare și transfer date; interfețe analogice

și digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a stației

Țara: România; Județ: Covasna; Oraș Baraolt; Strada Libertății; nr. 26

2011

40.370

Legea 139/2000, Legea 216/2004,

Dec. 192/19.12.2011, Contract 4432/08.11.2010

în administrare

 

mobil

11

 

8.30

Stația meteo automată

Vaisala SM Sărmaș

DATALOGGER — sistem de achiziție, memorare și transfer date; interfețe analogice

și digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a stației

Țara: România; Județ: Mureș; Oraș Sărmaș,

Str. Câmpului; nr. 23

2011

55.217

Legea 139/2000, Legea 216/2004,

Dec. 192/19.12.2011, Contract 4432/08.11.2010

în administrare

 

mobil


12

 

8.30

Stația meteo automată

SM Tecuci

DATALOGGER — sistem de achiziție, memorare și transfer date; interfețe analogice

și digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a stației

Țara: România; Județ: Galați; Mun. Tecuci;

Strada Izvor; nr. 32

2011

55.217

Legea 139/2000, Legea 216/2004,

Dec. 193/19.12.2011, Contract 4432/08.11.2010

în administrare

 

mobil

13

 

8.30

Stația meteo automată

Vaisala SM Bârlad

DATALOGGER — sistem de achiziție, memorare și transfer date; interfețe analogice

și digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a stației

Țara: România; Județ: Vaslui; Com. Perieni; Sat Perieni;

Șos. Crâng; nr. 3

2011

47.134

Legea 139/2000, Legea 216/2004,

Dec. 202/29.12.2011, Contract 4432/08.11.2010

în administrare

 

mobil

14

 

8.30

Stația meteo automată

Vaisala SM Cotnari

DATALOGGER — sistem de achiziție, memorare și transfer date; interfețe analogice

și digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a stației

Țara: România; Județ: Iași; Comuna Cotnari; fără nr.

2011

47.134

Legea 139/2000, Legea 216/2004,

Dec. 202/29.12.2011, Contract 4432/08.11.2010

în administrare

 

mobil

15

 

8.30

Stația meteo automată autonomă SM Jurilovca

DATALOGGER — sistem de achiziție, memorare și transfer date; interfețe analogice

și digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a stației

Țara: România; Județ: Tulcea; Com. Jurilovca

2011

40.370

Legea 139/2000, Legea 216/2004,

Dec. 193 B/19.12.2011, Contract 4432/08.11.2010

în administrare

 

mobil

16

 

8.30

Stația meteo automată autonomă

DATALOGGER — sistem de achiziție, memorare și transfer date; interfețe analogice

și digitale; traductori meteorologici

În incinta ANM —

sediul central

Țara: România; Județ: Municipiul București; Sect. 1; Șoseaua București- Ploiești; nr. 97

2011

40.370

Legea 139/2000, Legea 216/2004, PVRPIF/19.12.2011, Contract 4432/08.11.2010

în administrare

 

mobil

17

 

8.30

Poartă de comunicații

SUN ULTRA 60

Aparatură electronică de comunicații

În incinta ANM —

sediul central

Țara: România; Județ: Municipiul București; Sect. 1; Șoseaua București- Ploiești; nr. 97

2004

231.455

Legea 139/2000, Legea 216/2004, HG 1073/1999, Contract 1704/2000

în administrare

 

mobil

18

 

8.28.01

Teren platformă meteorologică SM Borod

S = 1.325 mp, Extras CF nr. 57565

N, S, E, V — Pășune comunală

Țara: România; Județ: Bihor; Comuna Borod

1945

28.210

Legea 213/1998, Legea 216/2004, Raport de evaluare

în administrare

 

imobil

19

 

8.28.01

Teren SM Baraolt

S = 1.727 mp, Extras CF nr. 24639

N, V, E —Teren particular,

S — Drum județean

Țara: România; Județ: Covasna, Oraș Baraolt; Strada Libertății, nr. 26

1960

80.050

Legea 213/1998, Legea 216/2004, Raport de evaluare

în administrare

 

imobil

20

 

8.28.01

Clădire SM Semenic

Cabană din lemn și

BCA, S (parțial) + P + E (parțial),

Sc = 161 mp, Sd = 315 mp,

Extras CF nr. 31334

N, E, S, V — Pășune comunală

Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Comuna Văliug;

Vf. Semenic

1944

201.511

Legea 213/1998, Legea 216/2004, HG 2060/2004,

Dec. 353/29.12.2004

în administrare

 

imobil


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21

 

8.28.01

Clădire SM Bâlea Lac

Clădire din lemn, fundații din beton, S+P+E, și instalații aferente,

Sc = 107 mp, Sd = 265 mp,

Extras CF nr. 100696

N, V, S, E — Teren stâncos proprietatea Consiliului Local Cârțișoara

Țara: România; Județ: Sibiu; Comuna Cârțișoara

2010

560.472

Legea 213/1998, Legea 216/2004,

Dec. 241/03.12.2010, PVRTL nr. 3835/17.09.2010

în administrare

 

imobil

22

 

8.28.01

Teren SM Adamclisi

S = 634 mp,

Extras CF nr. 100857

N, E, V — Consiliul

Local Adamclisi, S DN3

Țara: România; Județ: Constanța; Comuna Adamclisi, str. Decebal nr. 1

2006

17.180

Legea 213/1998, Legea 216/2004, Raport reevaluare, Contract 531/2007

în administrare

 

imobil

 

Bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea

Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice — Administrația Națională de Meteorologie,

la care se modifică datele de identificare ca urmare a evaluării, reevaluării, lucrărilor de cadastru și de modernizare


ANEXA Nr. 2


1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale)

16335444

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

2. Ordonator secundar de credite

11672708

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE R.A.

3. Ordonator terțiar de credite

 

 

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare- dezvoltare, care funcționează în baza OG nr. 25/1995 prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

 

Nr. crt.

 

 

Nr. MF

 

 

Codul de clasificare MF

 

 

 

Denumire

 

Date de identificare

 

Anul dobândirii/ al dării în folosință

 

 

Valoarea de inventar (lei)

 

 

Situația juridică

Bază legală

 

 

În administrare/

concesiune

Situația juridică actuală Concesiune/ Închiriere/ Dat cu titlu gratuit

 

 

Tipul imobilului

 

Descriere tehnică

(pe scurt)

 

Vecinătăți

(după caz, pe scurt)

 

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

62736

8.28.01

Teren Administrația Națională de Meteorologie —

sediul central Băneasa

S = 93.933 mp

Extras CF nr. 248038

E — Șoseaua București—Ploiești, S — F. Sericicola,

V — Proprietate privată,

N — Șoseaua

Jandarmeriei

Țara: România; Județ: Municipiul București; Sectorul 1; Șoseaua București—Ploiești nr. 97

1961

165.170.043

HG 980/1998 739/09-JUL-03, HG 91/2007, Protocol

nr. MMGA 3922/21.08.2007

și MT nr. 886 SB/27.08.2007, HG 1259/2011,

Legea 216/2004

în administrare

 

imobil

2

62777

8.28.01

Teren stația meteo

Ceahlău

S = 2.000 mp, Extras CF nr. 50867

N — Potecă,

E, S, V — Teren

Consiliul Local Bicaz

Țara: România; Județ: Neamț; Oraș Bicaz;

fără număr

1965

139.030

LG 216/2004

Raport evaluare

în administrare

 

imobil


3

62779

8.28.01

Teren stația meteo

Rădăuți

S = 3.034 mp, Extras CF nr. 35249

N, V — Drum public, S — Str. Ștefan cel Mare,

E — Botnărașu

Dumitru

Țara: România; Județ: Suceava; Municipiul Rădăuți; Strada Ștefan cel Mare nr. 132

1957

131.820

LG 216/2004

Raport evaluare

în administrare

 

imobil

4

62782

8.28.01

Teren stația meteo

Piatra-Neamț

S = 1.505,02 mp

Extras CF nr. 5575/N

N, E, S — Consiliul Local Piatra-Neamț, V — Str. Sirenei

Țara: România; Județ: Neamț; Municipiul Piatra- Neamț; Str. Sirenei nr. 21

1986

33.514

HG 980/1998 739/09-JUL-03

Raport de evaluare

Anexa nr. 1 Protocol predare- primire

în administrare

 

imobil

5

62786

8.28.01

Teren stația meteo

Botoșani

S = 3.988,5 mp, Extras CF nr. 54849

N — Fam. Cristescu

Ion,

S — Alexa Emil, E — Str. George Enescu,

V — Teren Consiliul

Municipal Botoșani

Țara: România; Județ: Botoșani; Municipiul Botoșani; Str. George Enescu; nr. 4

1973

208.463

LG 216/2004

Raport evaluare

în administrare

 

imobil

6

62816

8.28.01

Teren stația meteo

Roșia Montană

S = 5.032 mp, Extras CF nr. 71751

Pășuni

Țara: România; Județ: Alba; Comuna Roșia

Montană; fără număr

1970

218.630

LG 216/2004

Raport evaluare

în administrare

 

imobil

7

62831

8.28.01

Teren stația meteo

Păltiniș

S = 1.826 mp,

Extras CF nr. 116733

Ocolul silvic

Țara: România; Județ: Sibiu; Localitate Păltiniș

1960

174.540

LG 216/2004

Raport evaluare

în administrare

 

imobil

8

62837

8.28.01

Teren stația meteorologică Arad

S = 3.639 mp,

Extras CF nr. 321324

N — Drum județean

682,

E, S, V — Pășune comunală

Țara: România; Județ: Arad; Municipiul Arad;

Str. Steagului nr. 128

1960

317.459

LG 216/2004

Raport evaluare

Raport de reevaluare

în administrare

 

imobil

9

62838

8.28.01

Teren stația meteorologică Banloc

S = 2.709 mp,

Extras CF nr. 402906

E — Drum comunal

Banloc Partoș,

N, V, S — pășune comunală

Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Banloc

1960

33.855

LG 216/2004

Raport evaluare

Raport de reevaluare

în administrare

 

imobil

10

62839

8.28.01

Teren stația meteorologică Borod

S = 775 mp,

Extras CF nr. 57564

N — DN 60,

S, E — Pășune comunală,

V — Clădire firmă privată

Țara: România; Județ: Bihor; Comuna Borod

1945

16.500

LG 216/2004

Raport evaluare

în administrare

 

imobil

11

62845

8.28.01

Teren stația meteo

Lugoj

S = 4.487 mp,

Extras CF nr. 406516

N — Drum județean

Lugoj,

E — Pășune comunală,

V, S — Proprietăți particulare

Țara: România; Județ: Timiș; Municipiul Lugoj, Str. Tapiei nr. 62

1945

257.866

LG 216/2004

Raport evaluare

Raport de reevaluare

în administrare

 

imobil

12

62859

8.28.01

Teren stația meteo

Caransebeș

S = 5.520 mp, Extras CF nr. 34987

S — Șosea comunală Caraș-Severin Muntele Mic,

N, E, V — Proprietăți particulare

Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Municipiul Caransebeș;

Str. Muntele Mic nr. 131

1945

239.926

LG 216/2004

Raport evaluare

Raport de reevaluare

în administrare

 

imobil


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

62906

8.28.01

Clădire corp A, extindere Centrul

de calcul, extindere

Centrul Național de Prognoză Meteorologică

Clădire din cărămidă, parțial Subsol + Parter + parțial Etaj 1,

Sc = 1.878 mp, Sd = 3.832 mp, Extras CF nr. 248038

E — Șoseaua București—Ploiești, S — F. Sericicola,

V — Proprietate privată,

N — Șoseaua

Jandarmeriei

Țara: România; Județ: Municipiul București; Sectorul 1; Șoseaua București—Ploiești nr. 97

1961

4.165.448

PVRTL nr. 13/06.12.2007, ORDIN MEF nr. 3471/2008, HOT. CA nr. 2/24.02.2012

în administrare

 

imobil

14

62908

8.28.01

Clădire corp B extindere

Construcție din cărămidă, parțial Subsol + Parter, Sc = 750 mp,

Sd = 1.400 mp, Extras CF nr. 248038

E — Șoseaua București—Ploiești, S — F. Sericicola,

V — Proprietate privată,

N — Șoseaua

Jandarmeriei

Țara: România; Județ: Municipiul București; Sectorul 1; Șoseaua București—Ploiești nr. 97

1964

569.282

PV asambl. 162/25.07.2011

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

în administrare

 

imobil

15

62921

8.28.01

Clădire radar ANM

Construcție din BCA, Subsol + Parter + Etaj,

Sc = 314,57 mp, Sd = 942,51 mp, Extras CF nr. 248038

E — Șoseaua București—Ploiești, S — F. Sericicola,

V — Proprietate privată,

N — Șoseaua

Jandarmeriei

Țara: România; Județ: Municipiul București; Sectorul 1; Șoseaua București—Ploiești; nr. 97

1990

1.106.860

PV RTL 1716/20.05.2011, PV asambl. 118/20.05.2011, PV asambl. 162/25.07.2011

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

în administrare

 

imobil

16

63007

8.28.01

Clădire stație meteo

Râmnicu Sărat

Clădire din cărămidă, parter, Sc = 172 mp,

Sd = 172 mp,

Extras CF nr. 31440

N, E — Proprietate privată,

N — Drum,

E — Romgaz,

V — Proprietate privată

Tara: România; Județ: Buzău; Municipiul Râmnicu Sărat; Str. 8 Martie nr. 2A

1979

72.505

PVRTL nr. 321/15.02.2011

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

în administrare

 

imobil

17

63060

8.28.01

Clădire stație meteo

Târgu-Neamț

Baracă parter din PAL,

Sc = 39,55 mp, Sd = 39,55 mp, Extras CF nr. 51484

N, S — Str. Batalion, E — Luca Mihai,

V — Teren Consiliul

Local Târgu-Neamț

Țara: România; Județ: Neamț

Oraș Târgu-Neamț; Str. Batalion nr. 1

1965

5,371

HG 980/1998

739/09-JUL-03

în administrare

 

imobil

18

63087

8.28.01

Clădire stație meteo

Ceahlău — birou stație

Clădire Parter cu zidărie din piatră, Sc = 62,32 mp, Sd = 62,32 mp Extras CF

nr. 442/N/S

N — Potecă,

E, S, V — Teren

Consiliul Local Bicaz

Țara: România; Județ: Neamț; Comuna Ceahlău; fără număr

1965

29.710

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

în administrare

 

imobil

19

63134

8.28.01

Clădire stație meteo

Galați

Clădire cu zidărie

din cărămidă, parțial Parter + parțial Etaj, Sc = 146 mp,

Sd = 180 mp,

Extras CF nr. 109331

N, V — S.C. Viva Company — S.R.L., S — Alee meteo,

E — Str. Traian

Țara: România; Județ: Galați; Municipiul Galați; Strada Traian

nr. 431

1992

130.146

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

în administrare

 

imobil

20

63165

8.28.01

Clădire cu fundație beton radar Bârnova

Clădire cu zidărie din cărămidă, Parter + Etaj,

Sc = 141,34 mp, Sd = 282,68 mp, Extras CF

nr. 62652-C1

N, S, V — Ocolul silvic

Pădureni,

E — Drum public

Țara: România; Județ: Iași; Comuna Ciurea; Sat Ciurea

1978

189.620

DEC. 1600/31.08.2011

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

în administrare

 

imobil


21

63438

8.28.01

Clădire stație meteo

Oravița

Clădire Parter, din cărămidă,

Sc = 124 mp, Sd = 124 mp, Plan de amplasament și delimitare,

Extras CF nr. 32018

E Drum comunal,

S, V, N Teren particular

Țara: România; Județ: Caraș Severin; Oraș Oravița;

Str. Dimitrie Cantemir;

nr. 7

1960

97.984

PVRTL nr. 5509/09.12.2011

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

în administrare

 

mobil

22

63609

8.28.01

Teren stația meteo

Poiana Stampei

S = 3.733 mp, Extras CF nr. 30583

N, E Consiliul Local

Poiana Stampei, S Drum comunal,

V Isopel Alexandru

Țara: România; Județ: Suceava; Comuna Poiana Stampei; Sat Tesna; nr. 58

1974

48.660

LG. 216/2004

Raport evaluare

în administrare

 

imobil

23

114922

8.28.01

Teren stația meteo Ștei

S = 4.769 mp, Extras CF nr. 31 ndf

E, S, V, Islaz comunal, N Cimitir

Țara: România; Județ: Bihor;

Loc. Ștei; Str. 13

Septembrie nr. 20

1961

60.829

LG. 216/2004

Raport evaluare

Raport de reevaluare

în administrare

 

imobil

24

114980

8.30

Radar meteorologic

DWSR-2500C

Sediul Central ANM-RA

Echipament electronic emisie/recepție, putere 250 KW,

230—460 km rază de acțiune

E Șoseaua București- Ploiești,

S F. Sericicola,

V Proprietate privată, N Șoseaua Jandarmeriei

Țara: România; Județ: Municipiul București; Sect. 1; Șoseaua București- Ploiești nr. 97

2000

2.492.198

PV asambl. 264/27.12.2011

în administrare

 

imobil

25

149116

8.30

Radar Doppler Bârnova

Echipament electronic emisie/recepție, putere 750 KW,

230—460 km rază de acțiune

N, S, V Ocolul silvic

Pădureni,

E Drum public

Țara: România; Județ: Iași; Comuna Ciurea; Sat Ciurea

2003

19.462.738

DEC. 192 B/19.12.2011

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

în administrare

 

 

 

Bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea

Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice — Administrația Națională de Meteorologie, la care se modifică valoarea de inventar ca urmare a reevaluării și a lucrărilor de modernizare


ANEXA Nr. 3


1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale)

16335444

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

2. Ordonator secundar de credite

11672708

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE R.A.

3. Ordonator terțiar de credite

 

 

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare, care funcționează în baza O.G. nr. 25/2995 prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

Nr. crt.

Nr. MF

Codul de clasificare MF

Denumire

Descriere tehnică

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică

Baza legală

0

1

2

3

4

5

6

1

62897

8.28.01

Clădire corp B Afumați

Clădire din BCA și cărămidă, parțial Subsol + Parter + Turn

Sc = 221,86 mp, Sd = 288,76 mp, Extras CF nr. 2820

190.635

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

0

1

2

3

4

5

6

2

62898

8.28.01

Clădire corp C Afumați

Clădire cărămidă, Parter, Sc = 150,92 mp, Sd = 150,92 mp, Extras CF nr. 2820

61.813

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

3

62900

8.28.01

Clădire corp A observator fizica atmosferei Afumați

Clădire cărămidă, Subsol + Parter + Etaj, Sc = 356,6 mp, Sd = 913,17 mp, Extras CF nr. 2820

768.877

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

4

62902

8.28.01

Clădire stație meteo Gurahonț

Parter + Etaj, zidărie din cărămidă, Sc = 107,36 mp, Sd = 214,82 mp, Extras CF nr. 300597

90.919

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

5

62955

8.28.01

Clădire stație meteo Fundata

Construcție lemn, Parter + Mansardă, Sc = 86 mp, Sd = 172 mp, Extras CF nr. 100005

51.466

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

6

62978

8.28.01

Clădire stație meteo Morărești

Clădire bolțari beton, Parter, Sc = 95 mp, Sd = 95 mp, Extras CF nr. 80122

28.300

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

7

62987

8.28.01

Clădire Centru instruire cadre în domeniul gospodăririi apelor stație meteo Pitești

Clădire BCA, Parter, Sc = 28,15 mp, Sd = 28,15 mp, Extras CF nr. 84565

19.155

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

8

62988

8.28.01

Centru prelevare și prelucrare date stație meteo Pitești

Clădire BCA, Parter, Sc = 94 mp, Sd = 94 mp

Extras CF nr. 84565

7.933

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

9

63009

8.28.01

Clădire stație meteo Roșiorii de Vede

Clădire cărămidă, Parter, Sc = 135 mp, SD = 135 mp, și instalațiile aferente,

Extras CF 20452

236.699

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

10

63021

8.28.01

Clădire stație meteo Titu

Clădire cărămidă, Parter, Sc = 91 mp; Sd = 91 mp, Extras CF nr. 70502

28.570

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

11

63038

8.30

Clădire stație meteo Roman

Clădire Parter zidărie din cărămidă, Sc = 103,69 mp, Sd = 103,69 mp, Extras CF nr. 50562

186.455

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

12

63045

8.28.01

Clădire stație H+M Piatra Neamț, ANM-RA

Clădire cu zidărie din cărămidă, parțial Subsol + Parter, Sc = 118,80 mp, Sd = 210,45 mp,

Extras CF nr. 5575/N

71.021

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

13

63047

8.28.01

Clădire stație meteo Călimani

Clădire cu zidărie din cărămidă, Parter + Etaj 1 + Etaj 2, Sc = 244 mp, Sd = 732 mp,

Extras CF nr. 31059

573.814

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

14

63051

8.28.01

Clădire stație meteo Adjud

Clădire Parter, zidărie din cărămidă, Sc = 104 mp, Sd = 104 mp, Extras CF nr. 51605

62.117

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

15

63061

8.28.01

Clădire (Ghiocel) stație meteo Târgu-Neamț

Baracă Parter din PAL Sc = 66,98 mp, Sd = 66,98 mp, Extras CF nr. 51484

21.424

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

16

63062

8.28.01

Clădire stație H+M Focșani, partea ANM — CMR Moldova

Clădire cu zidărie din cărămidă, parțial Subsol + Parter, Sc = 107,70 mp, Sd = 143,63 mp,

Extras CF nr. 7126

51.878

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare


17

63073

8.28.01

Clădire stație meteo Rădăuți

Clădire Parter, zidărie din cărămidă, Sc = 132 mp, Sd = 132 mp, Extras CF nr. 35249

338.691

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

18

63086

8.28.01

Clădire stație meteo Ceahlău

Clădire din lemn, Subsol + Parter + Etaj, Sc = 104 mp, Sd = 312 mp, Extras CF nr. 50867

999.771

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

19

63099

8.28.01

Clădire stație meteo Botoșani

Clădire din cărămidă Parter, Sc = 102,57 mp, Sd = 102,57 mp

Extras CF nr. 54849

205.809

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

20

63116

8.28.01

Clădire stație meteo Dărăbani

Clădire Parter + Etaj, cu zidărie din cărămidă, Sc = 102,29 mp, Sd = 204,58 mp,

Extras CF nr. 51101

350.789

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

21

63122

8.28.01

Clădire stație meteo Tecuci

Clădire Parter din cărămidă, Sc = 82 mp, Sd = 82 mp, Extras CF nr. 102108

69.770

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

22

63164

8.28.01

Stație meteo Cotnari

Clădire cu zidărie din cărămidă, Subsol + Parter + Etaj, Sc = 81 mp, Sd = 243 mp, Extras CF nr. 60344

241.341

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

23

63174

8.29.08

Cons. sector hidro meteo sediu CMR Moldova (partea ANM)

Clădire cu zidărie din cărămidă cu două nivele din 4

(parțial Subsol + Etaj 1), Sc = 308,69 mp, Sd = 389,66 mp, Extras CF nr. specială, nr. cadastral 14308/1

325.133

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

24

63177

8.28.01

Clădire stație meteo Vaslui

Clădire Parter cu zidărie din cărămidă, Sc = 107 mp, Sd = 107 mp, Extras CF nr. 73701

56.726

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

25

63184

8.28.01

Clădire stație meteo Negrești

Clădire cu zidărie din cărămidă, Parter + Etaj, Sc = 99 mp, Sd = 198 mp,

Extras CF nr. 70047

196.609

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

26

63188

8.28.01

Clădire stație meteo Bârlad

Clădire Parter zidărie din cărămidă, Sc = 94 mp, Sd = 94 mp, Extras CF nr. 70489

46.717

DEC. 2101/01.11.2011

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

27

63210

8.28.01

Clădire stație meteo Parâng

Clădire din lemn, Parter, magazie, Sc = 101,15 mp, Sd = 101,15 mp, Extras CF nr. 62539

32.567

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

28

63212

8.28.01

Clădire stație meteo Băilești

Clădire din panouri prefabricate din beton, Parter + Etaj, Sc = 86 mp, Sd = 120,19 mp,

Extras CF nr. 770

171.342

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

29

63217

8.28.01

Clădire stație meteo Bechet

Clădire din panouri prefabricate din beton, Parter + Etaj, Sc = 112 mp, Sd = 164,26 mp,

Extras CF nr. 35

145.402

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

30

63230

8.28.01

Clădire stație meteo Calafat

Clădire din cărămidă, Parter, Sc = 77 mp, Sd = 77 mp, Extras CF nr. 1430

137.726

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

31

63236

8.28.01

Clădire stație meteo Caracal

Clădire din cărămidă, Parter, Sc = 54,74 mp, Sd = 54,74 mp, Extras CF nr. 51743

58.829

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

32

63247

8.28.01

Clădire centru radar Craiova

Clădire Parter + Etaj + Turn radar, cărămidă, Sc = 128 mp, Sd = 222 mp,

Extras CF nr. 18330

1.433.751

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare


0

1

2

3

4

5

6

33

63262

8.28.01

Clădire stație meteo cu anexe Drăgășani

Clădire din cărămidă, Subsol + Parter + Etaj, Sc = 146 mp, Sd = 438 mp,

Extras CF nr. 35517

51.947

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

34

63265

8.28.01

Cabană tip Laura, Obârșia Lotrului

Clădire din lemn, Parter, anexe, Sc = 86 mp, Sd = 86 mp, Extras CF nr. 35593

40.076

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

35

63285

8.28.01

Clădire stație meteo Drobeta-Turnu Severin

Clădire din cărămidă, Parter + Etaj și anexe, Sc = 184,42 mp, Sd = 239,20 mp,

Extras CF nr. 56484

150.213

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

36

63295

8.28.01

Clădire stație meteo Păltiniș

Clădire piatră + cărămidă, Parter, Sc = 181 mp, Sd = 181 mp, Extras CF nr. 59665

213.173

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

37

63307

8.28.01

Clădire stație meteo Miercurea-Ciuc

Clădire cărămidă, Parter, Sc = 121 mp, Sd = 121 mp, Extras CF nr. 56045

132.160

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

38

63311

8.28.01

Clădire stație meteo Târgu Secuiesc

Clădire cărămidă, Parter, Sc = 103,73 mp, Sd = 103,73 mp, Extras CF nr. 839

209.604

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

39

63315

8.28.01

Clădire stație meteo Câmpeni

Clădire cărămidă Parter + Etaj, Sc = 230 mp, Sd = 460 mp, Extras CF nr. 71267

309.356

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

40

63320

8.28.01

Clădire stație meteo Roșia Montană

Clădire cărămidă Parter + 2 Etaje, Sc = 160 mp, Sd = 480 mp, Extras CF nr. 71751

710.078

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

41

63338

8.28.01

Clădire stație meteo Odorheiul Secuiesc

Clădire cărămidă Parter, Sc = 101 mp, Sd = 101 mp, Extras CF nr. 55265

20.891

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

42

63351

8.28.01

Clădire stație meteo Arad

Clădire Parter + Etaj + Turn observații, cărămidă, Sc = 113,30 mp, Sd = 259 mp,

Extras CF 321324

268.159

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

43

63357

8.28.01

Clădire stație meteo Banloc

Clădire Parter din cărămidă, Sc = 101,27 mp, Sd = 101,27 mp, Extras CF 402906

101.608

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

44

63366

8.28.01

Clădire stație meteo Borod

Clădire cărămidă, Parter, Sc = 102 mp, Sd = 102 mp, Extras CF 57564

62.231

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

45

63370

8.28.01

Clădire stație meteo Caransebeș

Clădire din cărămidă, Parter și instalațiile aferente, Sc = 98,10 mp, Sd = 98,10 mp,

Extras CF 34987

151.040

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

46

63388

8.28.01

Clădire stație meteo Cuntu

Cabana din lemn, S + P + E + M, Sc = 271,44 mp, Sd = 965,92 mp, Extras CF 30217

35.404

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

47

63390

8.28.01

Clădire stație meteo Deva

Clădire din cărămidă Parter + Etaj, Sc = 249,35 mp, Sd = 426,83 mp,

Extras CF 66100

493.114

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare


48

63398

8.28.01

Clădire stație meteo Dumbrăvița de Codru — casă tip „Nora”

Cabană scândură, consolidată și izolată termic, Parter, Sc = 59 mp, Sd = 59 mp, Extras CF nr. 3ndf

95.850

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

49

63400

8.28.01

Clădire stație meteo Băile Herculane

Clădire Parter din cărămidă, Sc = 173 mp, Sd = 173 mp, Extras CF 30926

114.161

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

50

63409

8.28.01

Clădire stație meteo Holod

Clădire din cărămidă, Parter, Sc = 106 mp, Sd = 106 mp, Extras CF 486

55.522

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

51

63432

8.28.01

Clădire + extindere stație Oradea

Clădire din beton, Parter + Etaj, Sc = 325 mp, Sd = 650 mp, HCL Mun. Oradea nr. 803/2006.

641.608

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

52

63443

8.28.01

Clădire stație meteo Reșița

Clădire Parter + 2 Etaje, din cărămidă, Sc = 110 mp, Sd = 330 mp, Extras CF 36978

405.257

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

53

63471

8.28.01

Clădire stație meteo Șiria Cetate — casă prefabricate „Nora”

Cabană consolidată și izolată termic, Subsol + Parter, Sc = 72,92 mp, Sd = 102,44 mp,

Extras CF nr. 302171

102.045

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

54

63488

8.28.01

Clădire stație Stâna de Vale

Clădire din beton, Parter + 2 Etaje, Sc = 121 mp, Sd = 363 mp, Extras CF 816

558.091

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

55

63490

8.28.01

Clădire stație meteo Țarcu

Clădire din piatră, Parter + 2 Etaje, consolidată și izolată termic, și instalațiile aferente, Sc = 171,82 mp, Sd = 303,56 mp,

Extras CF nr. 30034

664.624

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

56

63496

8.28.01

Anexa radar SM Timișoara

Clădire tip Parter, cărămidă, BCA, Sc = 243,50 mp, Sd = 243,50 mp, Extras CF 429115

152.904

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

57

63500

8.28.01

Clădire stație meteo Vărădia de Mureș

Clădire din lemn, Parter + Mansardă, Sc = 143,51 mp, Sd = 210,38 mp,

Extras CF 300613

26.087

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

58

63505

8.28.01

Clădire stație meteo Băișoara

Clădire DS+P+E+M fundație din beton cu pereți portanți din zid cărămidă, Sc = 203 mp, Sd = 413 mp,

Extras CF nr. 50901

596.063

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

59

63514

8.28.01

Clădire stație meteo Iezer

Clădire din lemn S+P+E, acoperiș tablă, Sc = 117 mp, Sd = 260 mp, Extras CF nr. 51888

329.087

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

60

63515

8.28.01

Clădire stație meteo Iezer anexa 1

Clădire din lemn Parter, acoperiș tabla, Sc = 53,68 mp, Sd = 53,68 mp,

Extras CF nr. 51888

125.685

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

61

63521

8.28.01

Baracă demontabilă stație meteo Târgu Lăpuș

Baracă demontabilă din lemn cu acoperiș azbociment, fundație din beton, Sc = 114,75 mp, Sd = 114,75 mp,

Extras CF nr. 51401

49.609

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

62

63523

8.28.01

Clădire stație meteo Zalău

Clădire Parter, cărămidă, Sc = 78 mp, Sd = 78 mp, Extras CF nr. 7788

46.188

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

63

63526

8.28.01

Clădire stație meteo Supuru de Jos

Clădire Parter, cărămidă, Sc = 100,32 mp, Sd = 100,32 mp, Extras CF nr. 100568

75.546

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare


0

1

2

3

4

5

6

64

63530

8.28.01

Clădire corp 1 (unu) stație meteo Satu Mare

Clădire Parter, cărămidă, Sc = 124,46 mp, Sd = 124,46 mp

Extras CF nr. 54799

132.763

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

65

63538

8.28.01

Stație meteo Gura Portiței

Parter + Etaj + Mansardă, cărămidă, Sc = 107,57 mp; Sd = 215,14 mp; Extras CF 30617

828.059

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

66

63539

8.28.01

Clădire stație meteo Mahmudia

Parter cărămidă, Sc = 117,42 mp; Sd = 117,42 mp; Extras CF 30298

71.924

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

67

63540

8.28.01

Clădire stație meteo Sfântu Gheorghe

Parter cărămidă, Sc = 129,30 mp; Sd = 129,30 mp; Extras CF nr. 30132

36.280

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

68

63547

8.28.01

Clădire stație meteo platforma Tulcea

Parter cărămidă, Sc = 33,84 mp; Sd = 33,84 mp; Extras CF 34233

44.224

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

69

63612

8.28.01

Clădire stație meteo Craiova

Clădire Parter + Etaj, prefabricate, Sc = 86 mp, Sd = 127,14 mp, Extras CF nr. 18330

530.493

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

70

63646

8.28.01

Clădire stație meteo Sărmaș

Clădire cărămidă, Parter + Etaj, Sc = 99 mp, Sd = 198 mp, Extras CF nr. 50630

235.778

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

71

63647

8.28.01

Clădire stație meteo Joseni

Clădire cărămidă, Parter + Etaj, Sc = 102 mp, Sd = 204 mp, Extras CF nr. 51229

103.358

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

72

63701

8.28.01

Clădire stație meteo Curtea de Argeș

Construcție panouri lemn ‘TOMIS’ + cărămidă ext. Sc = 68,50 mp, Sd = 68,50 mp,

Extras CF nr. 82326

25.550

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

73

63702

8.28.01

Clădire stație meteo Zimnicea

Cabană scândură; Parter, Sc = 61,10 mp, Sd = 61,10 mp, Extras CF nr. 20488

30.318

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

74

65187

8.28.01

Stație meteo Poiana Stampei

Parter + Etaj, zidărie BCA, Sc = 74,03 mp, Sd = 168,39 mp, Extras CF nr. 30583

172.984

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

75

114916

8.28.01

Clădire stație meteo Târgu Ocna

Clădire Parter cu zidărie din cărămidă Sc = 93,50 mp, Sd = 93,50 mp,

Extras CF nr. 60335

109.202

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

76

114924

8.28.01

Clădire stație meteo Ștei

Parter, zidărie din cărămidă, Sc = 69 mp, Sd = 69 mp, Extras CF nr. 31ndf

13.314

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

77

114936

8.28.01

Clădire stație meteo Bozovici

Parter, zidărie cărămidă, Sc = 58,10 mp, Sd = 58,10 mp, Extras CF nr. 840

45.506

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

78

114941

8.29.08

Clădire CMR Constanța

Parțial Demisol + Parter + parțial Etaj, cărămidă, Sc = 856,25 mp; Sd = 1721,17 mp;

Extras CF 229006

2.278.361

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare


79

114957

8.28.01

Clădire stație meteorologică Ocna Șugatag

Clădire Parter + Etaj, din cărămidă, Sc = 107,51 mp, Sd = 215,02 mp,

Extras CF nr. 722

274.090

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

80

114961

8.28.01

Clădire stație meteo Târnăveni (Bobohalma)

Clădire cărămidă, Parter + Etaj, SC = 104 mp, Sd = 208 mp, Extras CF nr. 446/N

789.425

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

81

114962

8.28.01

Clădire corp 2 (doi) stație meteo Satu Mare

Clădire Parter, cărămidă, Sc = 28,84 mp, Sd = 28,84 mp, Extras CF nr. 54799

16.795

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

82

145343

8.28.01

Clădire stație meteo Batoș

Clădire cărămidă, Parter, Sc = 76 mp, Sd = 76 mp, Extras CF nr. 50532

121.430

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

83

149111

8.28.01

Baracă tip „Ghiocel” stație meteo Stânca Ștefănești

Baraca tip Ghiocel, construcție Parter cu zidărie din cărămidă, Sc = 67 mp, Sd = 67 mp,

Extras CF nr. 50454

61.183

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

84

150324

8.28.01

Clădire anexa SM Vlădeasa 1800

Clădire P+M, cărămidă, BCA, lemn, Sc = 94 mp, Sd = 188 mp, Extras CF nr. 50410

194.167

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

85

152150

8.28.01

Clădire stație meteo Sebeș

Construcție din cărămidă, Parter, Sc = 113,12 mp, Sd = 113,12 mp, Extras CF nr. 75657

163.656

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

86

152189

8.28.01

Clădire Centrul Meteorologic Regional Banat Crișana

Etaj 1 + Turn observații, construcție din cărămidă, Sc = 453,41 mp, Sd = 479,36 mp,

Extras CF 408000-C1-U1

827.309

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

87

152193

8.28.13

Anexa construcție exploatare radar Oradea — Dealul

Vântului

Construcție BCA, Parter, Sc = 32 mp, Sd = 32 mp, Extras CF nr. 172015

36.047

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

88

152211

8.28.01

Clădire stație meteo Corugea

Parter cărămidă, Sc = 128,20 mp; Sd = 128,20 mp; Extras CF 32036

54.530

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

89

152218

8.28.01

Clădire stație meteo Bâcleș

Construcție Parter, cărămidă, Sc = 80,22 mp, Sd = 80,22 mp, Extras CF 50143

8.569

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

90

152220

8.28.01

Clădire stație meteo Polovragi

Clădire Parter + Etaj, cărămidă, Sc = 127,18 mp, Sd = 154,36 mp, Extras CF nr. 35364

93.475

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

91

152245

8.28.01

Clădire stație meteo Turda

Clădire cărămidă, Parter, Sc = 92 mp, Sd = 92 mp, Extras CF nr. 54847

65.993

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

92

152308

8.28.01

Clădire stație meteo Râmnicu Vâlcea

Clădire Parter + Etaj, cărămidă, Sc = 146 mp, Sd = 292 mp, Extras CF nr. 40266

460.967

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

93

156555

8.28.01

Clădire stație meteorologică Suceava

Clădire Demisol (parțial) + Parter din cărămidă, Sc = 158 mp, Sd = 223,90 mp și instalații aferente,

Extras CF nr. 34561

627.475

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare

94

156571

8.28.01

Clădire stație meteo Târgoviște

Clădire Parter + Etaj (parțial) din BCA, structură cadre de beton, Sc = 152 mp, Sd = 236 mp și instalații aferente,

Extras CF nr. 13837

359.883

ORDIN MEF nr. 3471/2008

HOT. CA nr. 2/24.02.2012

Raport reevaluare