21 August, 2017

Având în vedere prevederile Legii nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată, și ale Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93,

în conformitate cu Decizia Comisiei 2013/113/UE din 1 martie 2013 de prelungire a valabilității Deciziei 2006/502/CE de obligare a statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că nu se pot introduce pe piață decât brichete cu caracteristici de siguranță pentru copii și să interzică introducerea pe piață a brichetelor fantezie,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emit următorul ordin:

Art. I. — Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piață numai a brichetelor ce prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și interzicerea punerii pe piață a brichetelor fantezie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din29 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Prezentul ordin este aplicabil până la data de 11 mai 2014.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Bogdan Cristian Nica

Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Dorel Fronea