17 August, 2017

În temeiul art. 40 alin.(4) și art. 42 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat,

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Anexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012   privind   aprobarea   componenței   nominale   a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
— domnul deputat Mircea-Nicu Toader, aparținând Grupului parlamentar al PDL, demisionează din calitatea de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții;
— domnul deputat Mircea Man, aparținând Grupului parlamentar al PDL, trece de la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții, în calitate de   membru;
— domnul deputat Florin Gheorghe, aparținând Grupului parlamentar al PDL, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

București, 3 aprilie 2013.
Nr. 8.